Kaplamsal Deyim ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kaplamsal Deyim" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kaplamsal Deyim" ne demek?

 1. 1-A deyiminin B gibi bir altdeyiminin belli bir geçişine görekaplamsal deyim olması, B ile kaplamdaş olan her C deyimi için, A ile A içinde B yerine C koymakla elde edilen deyimin kaplamdaş olması demektir. 2- A deyiminin kaplamsal olması A nın tüm altdeyimlerinin bütün geçişlerine göre kaplamsal olması demektir. || Örn. (…)

Kaplamsal Deyim nedir? İlişkili sözcükler

 • Anlamdaş Deyimler: Bir biçimsel dilde A ile B düzgün deyimlerininanlamdaş deyimler olması, A ile B nin aynı dizimsel türden olup, A yı kapsayan her p önermesi ile p içinde A yerine B koymakla elde edilen önermenin doğruluk değerlerinin aynı olması demektir, Krş. kaplamdaş deyimler. devamı...
 • Kaplam: Bir kavramın ve o kavramı dile getiren terimin içerdiği varlıkların ve bireysel olayların bütünü, kapsam, şümul. Bir düzgün deyimin dile getirdiği nesne ya da nesneler kümesi. devamı...
 • Tanımsal Kısaltma: İlkel imlerden oluşan bir düzgün deyimde tanımlayanlar yerine tanımlananlarını koymakla elde edilen kısaltılmış deyim. || (…) devamı...
 • Deyim Uzunluğu: Deyimi oluşturan im geçişlerinin toplam sayısı. || Örn. A, B, C imlerinden oluşan ABAABC deyiminin uzunluğu 6 ya eşittir. devamı...
 • Riemann Geometrisi: öklit’in “paralel postülatı” yerine, “bir noktadan bir doğruya sonsuz çoklukta paralel doğru çizilebilir” belitini koymakla elde edilen geometri. anlamdaşı: eliptik geometri devamı...
 • Kurucu Yalın Terim: T gibi bir yalın terimin özne-yüklem önermelerinden oluşan bir deyimin (önerme ya da çıkarımın)kurucu yalın terimi olması, T nin ya kendisinin ya olumsuzlamasının bu deyimde geçmesi demektir. devamı...
 • Bovine Antitoxin: sığırlardan elde edilen antitoksik serum, sığır şifalı serumu (beygir serumuna karşı aşırı duyarlık gösteren şahıslarda kullanılmak üzere at yerine sığırların muaf (bağışık) kılınması ile elde edilen serum); devamı...
 • Briket: Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt. Linyit, kömür tozu ve katran tortusundan basınçla elde edilen, tuğla biçimli yapı malzemesi. devamı...
 • Dizimsel Tür Dizisi: Düzgün ya da düzgün olmayan bir deyimin ayraçsız yazılış biçiminde her imine karşılık dizimsel türünü belirtmekle elde edilen dizi. || Örn. (…) Krş.. dizimsel tür indirgemesi, dizimsel tür İndirgeme kuralı. devamı...
 • Düzgünlük Denetlemesi: Verilen bir deyimin düzgün olup olmadığını, düzgünse hangi dizimsel türden olduğunu ortaya koyma amacıyla, dizimsel tür çözümlemesi sonunda elde edilen dizisinin dizimsel bağlaşıklık denetlemesini yapma işlemi. || Örn. (…) devamı...

Kaplamsal Deyim ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.