kaproik asit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kaproik asit kelimesinin manası:

  1. Formülü CH3(CH2)4COOH olan, ilaçların ve kokuların santezinde kullanılan, zeytin yağı ve hayvansal yağlarda bulunan , butil asetik asit, heksanoik asit, n-heksanoik asit, n-heksilik asit, pentil formik asit de denilen , renksiz, sıvı bir yağ asidi.
  2. Hayvansal yağlarda ve diğer yağlarda bulunan, sentetik olarak yapılan, teke kokusunda altı karbonlu doymuş bir yağ asidi, heksanoik asit.

kaproik asit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları