Kapsam Geçerliği ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Kapsam Geçerliği" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kapsam Geçerliği" ne demek?

 1. Bir testte bulunan soruların, kapsanılması öngörülen ders programı ya da çalışma sonuçlarını içerme derecesi.

Kapsam Geçerliği nedir? İlişkili sözcükler

 • Yapı Geçerliği: Test sonuçlarının, ölçülmek istenilen özelliklere ilişkin belirtilere uygunluk derecesi. devamı...
 • öğretim Programı: Bir okulu bitirmek veya bir alanda uzmanlaşmak için okunması gereken ders ve konuları kapsayan plan, müfredat, ders programı, müfredat programı. 1-Bir okulu bitirmek ya da bir alanda uzmanlaşmak için okunması devamı...
 • Içerme Kalıbı örneği: İçerme kalıbının dizimsel değişkenlerini, bu değişkenlerin birer değeriyle değiştirimi sonucunda elde edilen içerme. || Örn. p |= pVq içerme kalıbının bir örneği, 2=2 |= 2 = 2V2> 3 içermesidir. devamı...
 • Kestirim Geçerliği: Bir testin, kestirimde bulunmak amacıyle kullanıldığı konuda verdiği sonucun, geleceğe ilişkin doğruluk derecesi. devamı...
 • Ibret: Kötü bir olaydan alınması gereken ders, uyarıcı sonuç Örnek: Gören göze ibret vardır her şeyde. Âşık Veysel Çirkin, kötü, acayip. 1. bir olaydan, kötü bir durumdan ders alma. 2. ibret alınacak olay, devamı...
 • Syllabus: -buses, -bi) bir kitap veya dersin özeti. Ders programı, ders özeti, müfredat, liste, karara bağlanmış dosyaya eklenen not devamı...
 • Ders Planı: Bir ya da birkaç ders saatında işlenecek konunun ana çizgilerini, bu konuya ilişkin deneyleri, tartışma sorularını, ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç ve gereçlerini içine alan ve önceden ilgili öğretmence hazırlanan plan. bk. günlük plan, ünite planı, yıllık plan. devamı...
 • Extracurricular: Ders programı dışında kalan. Ders programı dışı, branş dışı kalan devamı...
 • özel Ders: Bir öğretim kurumunda bir ya da birkaç öğrenciye belli ders ya da konulardaki eksikliklerini tamamlamak amacıyla yetkili öğretmenlerce normal programın dışında verilen ders. Bir öğrenciye, belli bir daldaki eksikliğini tamamlamak devamı...
 • Quiz Master: Yarışma programı sunucusu, soruları soran kimse devamı...

Kapsam Geçerliği ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.