kar payı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kar payı kelimesinin manası:

  1. Herhangi bir malın maliyet fiyatı üzerine konulan ve satıcıya kalan kazanç.
  2. Herhangi bir malın maliyet fiyatı üzerine konulan ve satıcıya kalan kazanç.
  3. Bir işletmenin maliyet giderleri ve zararları çıkarıldıktan sonra kalan net kârın pay senedi başına düşen bölümü, temettü hissesi.
  4. Anonim şirketlerde, kârdan ve bu amaçla ayrılmış yedek akçelerden ortaklara, şirkete yatırmış oldukları sermayeyle orantılı bir biçimde nakit ya da hisse senedi olarak dağıtılan pay.

kar payı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları