kar zarar cetveli sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kar zarar cetveli kelimesinin manası:

  1. Bir işletmenin belirli bir muhasebe döneminde elde ettiği gelirler ile yaptığı giderler arasındaki net farkı gösteren belge.

kar zarar cetveli ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları