karaciğer enzimleri sözlük anlamı nedir?

Sözlükte karaciğer enzimleri kelimesinin manası:

  1. Karaciğer hastalıklarının erken tanısında belirlenen sorbitol dehidrogenaz (SDH), gamma glutamyl transferaz (GGT), glutamate dehidrogenaz (GLDH), ornitin karbamil transferaz (OCT), alkalen fosfataz (AP), aspartat amino transferaz (AST) ve alanin amino transferaz (ALT) gibi enzimler.

karaciğer enzimleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları