Karaciğer Enzimleri ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Karaciğer Enzimleri" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Karaciğer Enzimleri" ne demek?

 1. Karaciğer hastalıklarının erken tanısında belirlenen sorbitol dehidrogenaz (SDH), gamma glutamyl transferaz (GGT), glutamate dehidrogenaz (GLDH), ornitin karbamil transferaz (OCT), alkalen fosfataz (AP), aspartat amino transferaz (AST) ve alanin amino transferaz (ALT) gibi enzimler.

Karaciğer Enzimleri nedir? İlişkili sözcükler

 • Alkaline Phosphatase: Alkalen fosfataz devamı...
 • Fosfatazemi: Kanda alkalen fosfataz bulunması. devamı...
 • Monoamino Monokarboksilik Asitler: Glisin, alanin, serin, treonin, valin, lösin, izolösin gibi amino asitlerin bulunduğu grup. devamı...
 • Dna Kesme Enzimleri: Dna’yı belirli noktalardan tekrarlanabilir şekilde kesen ve bakteri suşlarından izole edilen Bam HI, Hind III gibi enzimler. DNA restriksiyon enzimleri, restriksiyon enzimleri, restriksiyon endonükleaz. devamı...
 • Aktifleştirici Enzimler: Amino asitlerin nükleotit monofosfatlarının aktivasyonu sırasında katalizör olarak iş gören enzimler. Örnek: Amino asil sentetaz. Aminoasitlerin nükleotit monofosfatlarının aktivasyonu sırasında katalizör olarak iş gören enzimler. devamı...
 • Aktifleştirici Enzimler: Amino asitlerin nükleotit monofosfatlarının aktivasyonu sırasında katalizör olarak iş gören enzimler. Örnek: Amino asil sentetaz. Aminoasitlerin nükleotit monofosfatlarının aktivasyonu sırasında katalizör olarak iş gören enzimler. devamı...
 • Dev Karaciğer Kelebeği: Boyu 10, eni 3 cm. olabilen ve sığır, koyun, keçi, geyik, karaca gibi gevişgetiren hayvanların, az oranda insanlarla atların safra yollarında yaşayan yapraksolucan. devamı...
 • Glikoz Alanin Döngüsü: Kaslarda glikolizis sonucu biçimlenen pirüvatın transaminasyon reaksiyonuyla alanine dönüşmesi, alaninin kan yoluyla karaciğere giderek transaminasyonla pirüvata dönüşmesi, pirüvatın glikoneogenesizle glikoza dönüşerek kan yoluyla kaslara geri dönmesi biçimindeki döngü. Döngüde alanin aracılığıyla amino grupları karaciğere taşınmakta ve üre üretiminde kullanılmakta, alaninin karbon iskeleti ise karaciğerde glikoza dönüşerek iskelet kaslarına glikoz sağlamaktadır. Döngü açlık kan glikoz düzeyinin devamı...
 • Strongyloides Papillosus: Rhabditoidea üst ailesinde, Strongyloididae ailesinde yer alan, sığır, koyun, keçi, domuz, tavşan ve ratların ince bağırsağının ön kısmında villus epitelleri içerisindeki tünellerde yaşayan, ciddi enfeksiyonlarda villöz atrofi, plazma proteini kaybı, kimi enzim (alkalen fosfataz, laktaz, sakkaraz ve maltaz) alktivitelerinde azalmayla belirgin hastalık tablosunun oluşumundan sorumlu nematod türü. devamı...
 • Venom: Hayvansal ağu Bazı yılanlar ile akrep, arı ve örümcek gibi artropod türleri tarafından üretilen, yapısında; hiyaluronidaz, fosfolipaz, transaminaz, fosfodiesteraz, DNaz, ATPaz, alkalin fosfataz ve ribonükleaz gibi çeşitli enzimler ve metal devamı...

Karaciğer Enzimleri ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.