karaciğer karsinoidi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte karaciğer karsinoidi kelimesinin manası:

  1. Karaciğerde intrahepatik safra kanallarında, safra kesesinde ve ekstrahepatik safra kanallarında biçimlenen ve nöroendokrin hücrelerden köken alan, metastaz ve invazyon yeteneği yüksek tümörlerin genel adı.

karaciğer karsinoidi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları