karakucak sözlük anlamı nedir?

Sözlükte karakucak kelimesinin manası:

  1. Kökeni Orta Asya'ya uzanan, serbest stilde, yağ sürülmeden yapılan en eski, geleneksel Türk güreşi.
  2. Pırpıt adı verilen özel bir giysi ile yapılan, kimi bölgelerde az çok değişiklikler gösteren, kökeni Orta Asya'ya değin uzanan, en eski geleneksel serbest biçimdeki Türk güreşi.
  3. Sarılma, kucaklama, kavrama, tutuşma.
  4. En eski Türk güreş biçimi.

karakucak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları