karar kaydı nedir

Karar Kaydı Nedir?

Karar kaydı, bir mahkeme veya idari kurum tarafından verilen kararın yazılı olarak düzenlenmiş halidir. Karar kaydı, kararın gerekçesini, dayandığı kanun ve yönetmelikleri, kararın sonuçlarını ve kararın nasıl temyiz edilebileceğini içerir.

Karar Kaydının Konusu

Karar kaydının konusu, mahkeme veya idari kurum tarafından verilen karardır. Karar, bir uyuşmazlığın çözümü, bir idari işlemin iptali veya bir cezanın verilmesi gibi çeşitli konularda olabilir.

Karar Kaydının Önemi

Karar kaydı, kararın gerekçesini ve dayandığı kanun ve yönetmelikleri içerdiği için önemlidir. Bu sayede, kararın nasıl verildiği ve hangi hukuki düzenlemelere dayandığı anlaşılabilir. Ayrıca, karar kaydı, kararın nasıl temyiz edilebileceğini de içerir. Bu sayede, kararın yanlış veya hukuka aykırı olduğu düşünülüyorsa, kararın temyiz edilmesi için gerekli adımlar atılabilir.

Karar Kaydının İçeriği

Karar kaydı, aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Kararın tarihi ve numarası
 • Kararı veren mahkeme veya idari kurumun adı
 • Davanın taraflarının adları
 • Davanın konusu
 • Kararın gerekçesi
 • Kararın dayandığı kanun ve yönetmelikler
 • Kararın sonuçları
 • Kararın nasıl temyiz edilebileceği

Karar Kaydının Düzenlenmesi

Karar kaydı, mahkeme veya idari kurum tarafından kararın verilmesinden sonra düzenlenir. Karar kaydı, kararın gerekçesini, dayandığı kanun ve yönetmelikleri, kararın sonuçlarını ve kararın nasıl temyiz edilebileceğini içerir. Karar kaydı, kararın verildiği tarihten itibaren belirli bir süre içinde düzenlenmelidir.

Karar Kaydının Temyizi

Karar kaydı, kararın yanlış veya hukuka aykırı olduğu düşünülüyorsa temyiz edilebilir. Karar kaydının temyizi, kararın verildiği mahkeme veya idari kurumun üst mahkemesine veya idari kurumuna yapılır. Karar kaydının temyizi için belirli bir süre vardır. Karar kaydının temyizi için belirlenen süre, kararın verildiği tarihten itibaren başlar.

Karar Kaydının İncelenmesi

Karar kaydı, temyiz mahkemesi veya idari kurum tarafından incelenir. Temyiz mahkemesi veya idari kurum, karar kaydını inceleyerek kararın doğru olup olmadığını değerlendirir. Temyiz mahkemesi veya idari kurum, kararın yanlış veya hukuka aykırı olduğunu tespit ederse, kararı bozabilir veya düzeltebilir.

Karar Kaydının Örnekleri

Karar kaydının örnekleri şunlardır:

 • Yargıtay kararları
 • Danıştay kararları
 • İdare mahkemeleri kararları
 • Vergi mahkemeleri kararları
 • Sosyal güvenlik mahkemeleri kararları
 • İş mahkemeleri kararları

Karar Kaydının Kullanımı

Karar kaydı, aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

 • Hukuki araştırmalar yapmak
 • Davalarda delil olarak kullanmak
 • Hukuki görüş vermek
 • Hukuki eğitim vermek

Karar Kaydına Erişim

Karar kaydına, aşağıdaki yollarla erişilebilir:

 • Mahkemelerin ve idari kurumların internet siteleri
 • Hukuk kütüphaneleri
 • Hukuki veri tabanları
 • Hukuki yayınlar

Yayımlandı

kategorisi