kararlılık

  1. Kararlı olma durumu, istikrar

    Örnek:

    Devlet, özel teşebbüslerin … sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlilik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. Anayasa

  2. Kararlı denge halinde olma.

  3. Bk. dayanıklılık


Yayımlandı

kategorisi