karbohidratlar sözlük anlamı nedir?

Sözlükte karbohidratlar kelimesinin manası:

  1. Polihidroksi aldehitler ya da polihidroksi ketonlar ile bunların türevlerinden oluşan, her su molekülüne karşı bir karbon atomuna sahip, karbon sayısı ve kapsadığı aldehit ya da keton grubuna göre adlandırılan monosakkarit, disakkarit, oligosakkarit, polisakkarit, kompleks polisakkaritler, monosakkarit türevleri gibi gruplandırılan bileşikler.karbohidratlar.
  2. Genel formülleri Cm(H2O)n (m>2 n>2) olan , şekerler ve ozlar olarak da bilinen polihidroksi aldehit veya polihidroksi ketonlar.
  3. Karbonhidratlar.

karbohidratlar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları