Karboksil ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Karboksil" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Karboksil" ne demek?

 1. Organik asit grubunda bulunan -COOH formülündeki tek değerli kökler.

 2. Karboksilik asidin (HO-COOH) işlevsel grubu. Yağ asitleri ve amino asitlerde bulunur. Genelde molekülün uç grubudur. Bu grup sulu ortamda bir proton kaybederek negatif yüklenir ve molekül bu negatif uçtan suda çözünme özelliği kazanır.

Karboksil nedir? İlişkili sözcükler

 • Karboksil Grubu: -Cooh ile gösterilen kimyasal bir grup. Organik asitlerin yapısında bulunan kimyasal bir grup. devamı...
 • Hidrofobik Etkileşim: Sulu bir ortamda polar olmayan moleküllerin ya da kısımlarının birleşmesini sağlayan, özellikle fosfolipit çift tabakasının korunmasını sağlayan etkileşim kuvveti. devamı...
 • Hidronyum Iyonu: Bütün asitlerde bulunduğu kabul edilen, protonlanmış su molekülü veya çözücü ile sarılmış hidrojen iyonu. Bir su molekülünün diğer bir su molekülünden bir proton alması sonucu oluşan iyon, H3O+. devamı...
 • öğütücü: Öğütme özelliği olan. Öğütme işini yapan makine. devamı...
 • Izoelektrik Nokta Pı: Molekülün pozitif ve negatif yükünün sıfır olduğu, elektrik alanında molekülün hareket etmediği pH derecesi. İzoelektrik pH, izoiyonik nokta. devamı...
 • Izoelektrik Nokta Pı: Molekülün pozitif ve negatif yükünün sıfır olduğu, elektrik alanında molekülün hareket etmediği pH derecesi. İzoelektrik pH, izoiyonik nokta. devamı...
 • Izoelektrik Nokta Pı: Molekülün pozitif ve negatif yükünün sıfır olduğu, elektrik alanında molekülün hareket etmediği pH derecesi. İzoelektrik pH, izoiyonik nokta. devamı...
 • Karbonik Asit: Bir karbonla iki oksijenin birleşmesiyle oluşan bir gazın suda erimiş durumu. Karbondioksitten sulu ortamda geçici olarak karbonik anhidraz enzimi ile meydana gelen ve hemen bikarbonat iyonuna dönüşen asit. devamı...
 • Dipol: Bk. çiftucay İki kutuplu. Hem devamı...
 • Handerson Hasselbalch Denklemi: Bir çözeltideki proton vericiyle proton alıcının konsantrasyonlarının oranı, pH ve pKa ile ilgili bir denklem. Proton vericiyle proton alıcının konsantrasyonlarının oranı, pH ve pKa’nın saptanmasında kullanılır. devamı...

Karboksil ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.