karboksilik asit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte karboksilik asit kelimesinin manası:

  1. İşlevsel karboksil grubu taşıyan herhangi bir bileşik, R-COOH.

karboksilik asit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları