Karboksilik Asit ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Karboksilik Asit" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Karboksilik Asit" ne demek?

 1. İşlevsel karboksil grubu taşıyan herhangi bir bileşik, R-COOH.

Karboksilik Asit nedir? İlişkili sözcükler

 • Organik Asit: Bir veya daha fazla sayıda karboksil grubu (-COOH) içeren bir bileşik. Sulu çözeltilerinde kısmen hidrojen iyonuna ayrışan, asetik asit, laktik asit, sitrik asit gibi zayıf asitler. devamı...
 • Amino Asit: Genel formülü R-CH(NH2)COOH olan bir bileşik sınıfı. R, bu sınıftaki çeşitliamino asitleri belirleyen yan zincirdir. Optik olarak D ve L izomerleri vardır. Canlı organizmalarda proteinin yapısında L izomeri bulunur. Doğada yirmi çeşitamino asit vardır. Ototrof organizmalar tarafından sentezlenen proteinin temel birimidir ve sindirimde proteinin parçalanmasıyla teşekkül eder. devamı...
 • Dekarboksilasyon: Bir amino asitten karbondioksidin uzaklaştırılması. Yapısında karboksil grubu bulunan bileşiklerin bu grubu kaybetmesi olayı. devamı...
 • Biyositin: Biyotinin karboksil grubu aracılığıyla lizinin amino grubuna bağlanarak meydana gelen bileşik. Biyotinin koenzim biçimi olup karboksil grubu taşıyıcı olarak görev yapan bir molekül. devamı...
 • Hidroksiasit: Hidroksi ve karboksil radikallerinin her ikisini de içeren HO.R.COOH formüllü organik bileşik. devamı...
 • Karboksil: Organik asit grubunda bulunan -COOH formülündeki tek değerli kökler. Karboksilik asidin (HO-COOH) işlevsel grubu. Yağ asitleri ve amino asitlerde bulunur. Genelde molekülün uç grubudur. Bu grup sulu ortamda bir proton devamı...
 • Monokarboksilli Asit: Bir karboksil grubu içeren alifatik veya aromatik karbon asidi. devamı...
 • Orto Asit: Orto pozisyonunda karboksil grubu içeren organik asitler. Kimyasal bileşiminde ek olarak bir mol su ihtiva eden organik asitler. Örneğin, HCOOH formik asit, HC(OH)3 ortoformik asit devamı...
 • Kolesterol Esteri: Kolesterolün üçüncü karbon atomuna bağlı hidroksil grubuyla herhangi bir yağ asidinin karboksil grubu arasında bir mol su çıkmasıyla oluşan ester. devamı...
 • Laktik Asit Serileri: Formülü CnH2n(OH)COOH olan, karbonik asit HOCOOH, hidroksipropiyonik asit, HOC2H4COOH gibi monobazik hidroksi asitler. devamı...

Karboksilik Asit ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.