karboksimetil selüloz sözlük anlamı nedir?

Sözlükte karboksimetil selüloz kelimesinin manası:

  1. Sodyumkloro etanol ile alkali selülozun reaksiyonu sonucu selülozun bazı hidroksil gruplarının -OCH2COOH ile yerdeğiştidiği selüloz eteri. Diğer metal tuzları suda çözünmediği halde sodyum ve potasyum tuzları suda çözünür. Sodyum tuzları gıdasal ürünlere koyulaştırıcı (E466) olarak, kolloit koruyucusu ve sentetik deterjanlara katkı maddesi olarak eklenir.
  2. Laksatif ve ishal kesici ilaçların içine katılan selülozdan elde edilen yarı sentetik ilaç.
  3. Selülozun bir asetik asit türeviyle reaksiyonu sonucu elde edilen pelet yapımında bağlayıcı ve gıdalarda kıvam artırıcı, kristalleşmeyi önleyici stabilizatör olarak kullanılan bir katkı maddesi, CMC, sodyum karboksimetil selüloz, sodyum selüloz glikolat, Na CMC, selüloz gum, sodyum CMC.

karboksimetil selüloz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları