karbonik asit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte karbonik asit kelimesinin manası:

  1. Bir karbonla iki oksijenin birleşmesiyle oluşan bir gazın suda erimiş durumu.
  2. Karbondioksitten sulu ortamda geçici olarak karbonik anhidraz enzimi ile meydana gelen ve hemen bikarbonat iyonuna dönüşen asit.
  3. Karbondioksitten sulu ortamda geçici olarak karbonik anhidraz enzimiyle meydana gelen ve bikarbonat iyonuna dönüşen asit.
  4. Karbondioksit gazının sudaki erimiş durumu.

karbonik asit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları