kardeşlik

  1. Kardeş olma durumu, uhuvvet.

  2. Kardeş kadar yakın sayılan kimse, yakın dost.

  3. Birlik, beraberlik.

  4. Adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözü

    Örnek:

    Kol delik mintan delik / Yen delik, kaftan delik / Kevgir misin be kardeşlik! O. V. Kanık

  5. Efsanelerde, destanlarda ve masallarda kardeşler arasındaki yazgı birliğini ve bağını gösteren kavram, a. bk. kan kardeşliği.


Yayımlandı

kategorisi