kardinal nedir

Kardinal

Kardinal, Katolik Kilisesi’nde papa tarafından atanmış ve ona en yakın danışmanlık görevi yapan din adamlarına verilen unvandır. Kardinaller, papalık seçiminde oy kullanma hakkına sahiptir ve papa öldüğünde veya istifa ettiğinde yeni papayı seçmek için toplanırlar. Ayrıca, papalık makamının boş olduğu dönemlerde kilisenin yönetimini üstlenirler.

Kardinaller, genellikle piskopos veya başpiskopos rütbesine sahip din adamları arasından seçilir. Ancak, bazı durumlarda papa, din adamı olmayan kişileri de kardinal olarak atayabilir. Kardinaller, atanma törenlerinde kırmızı şapka ve pelerin giyerek görevlerine başlarlar.

Kardinallerin görevleri arasında şunlar yer alır:

 • Papalık seçiminde oy kullanmak
 • Papa öldüğünde veya istifa ettiğinde yeni papayı seçmek
 • Papalık makamının boş olduğu dönemlerde kilisenin yönetimini üstlenmek
 • Papaya danışmanlık yapmak
 • Kilise doktrini ve disiplin konularında karar almak
 • Kilise hukukunu yorumlamak
 • Kilise mahkemelerinde yargıçlık yapmak
 • Kilise ayinlerini yönetmek
 • Kilise eğitim kurumlarında ders vermek
 • Kilise yardım kuruluşlarında görev almak

Kardinaller, Katolik Kilisesi’nin en üst düzey din adamlarıdır ve kilisenin yönetiminde önemli bir rol oynarlar. Kardinallerin kararları, tüm Katolik dünyasını etkiler ve kilisenin geleceğini belirler.

Kardinallerin Tarihi

Kardinallerin kökeni, erken Hıristiyanlık dönemine kadar uzanır. İlk kardinaller, Roma piskoposuna yardımcı olan din adamlarıydı. Zamanla, kardinallerin yetkileri arttı ve papalık seçiminde oy kullanma hakkına sahip oldular.

 1. yüzyılda, Papa III. Lucius, kardinalleri üç sınıfa ayırdı: piskopos kardinaller, rahip kardinaller ve diyakoz kardinaller. Bu sınıflandırma, günümüzde de kullanılmaktadır.

1586 yılında, Papa V. Sixtus, kardinallerin sayısını 70 ile sınırladı. Bu sayı, daha sonra birkaç kez değiştirildi ve günümüzde kardinallerin sayısı 120 ile sınırlıdır.

Kardinallerin Seçimi

Kardinaller, papa tarafından atanır. Papa, kardinalleri genellikle piskopos veya başpiskopos rütbesine sahip din adamları arasından seçer. Ancak, bazı durumlarda papa, din adamı olmayan kişileri de kardinal olarak atayabilir.

Kardinallerin atanma töreni, Roma’daki Aziz Petrus Bazilikası’nda yapılır. Törende, papa kardinallere kırmızı şapka ve pelerin giydirir ve onlara kardinallik yüzüklerini takar.

Kardinallerin Görevleri

Kardinallerin görevleri arasında şunlar yer alır:

 • Papalık seçiminde oy kullanmak
 • Papa öldüğünde veya istifa ettiğinde yeni papayı seçmek
 • Papalık makamının boş olduğu dönemlerde kilisenin yönetimini üstlenmek
 • Papaya danışmanlık yapmak
 • Kilise doktrini ve disiplin konularında karar almak
 • Kilise hukukunu yorumlamak
 • Kilise mahkemelerinde yargıçlık yapmak
 • Kilise ayinlerini yönetmek
 • Kilise eğitim kurumlarında ders vermek
 • Kilise yardım kuruluşlarında görev almak

Kardinaller, Katolik Kilisesi’nin en üst düzey din adamlarıdır ve kilisenin yönetiminde önemli bir rol oynarlar. Kardinallerin kararları, tüm Katolik dünyasını etkiler ve kilisenin geleceğini belirler.

Kardinallerin Önemi

Kardinaller, Katolik Kilisesi’nin en üst düzey din adamlarıdır ve kilisenin yönetiminde önemli bir rol oynarlar. Kardinallerin kararları, tüm Katolik dünyasını etkiler ve kilisenin geleceğini belirler.

Kardinallerin önemi, şu nedenlerden kaynaklanmaktadır:

 • Kardinaller, papalık seçiminde oy kullanma hakkına sahiptir. Bu nedenle, yeni papanın seçilmesinde önemli bir rol oynarlar.
 • Kardinaller, papa öldüğünde veya istifa ettiğinde yeni papayı seçmek için toplanırlar. Bu nedenle, kilisenin geleceğini belirlemede önemli bir rol oynarlar.
 • Kardinaller, papalık makamının boş olduğu dönemlerde kilisenin yönetimini üstlenirler. Bu nedenle, kilisenin günlük işlerinin yürütülmesinde önemli bir rol oynarlar.
 • Kardinaller, papaya danışmanlık yaparlar. Bu nedenle, kilisenin doktrini, disiplini ve hukuku konusunda önemli bir rol oynarlar.

Kardinaller, Katolik Kilisesi’nin en önemli din adamlarıdır ve kilisenin yönetiminde vazgeçilmez bir rol oynarlar.


Yayımlandı

kategorisi