Karık ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Karık" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Karık" ne demek?

 1. Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması.

 2. Karlı bir alana bakma sonucu kamaşmış (göz).

 3. Bağ ve bahçe sulamak için açılmış su yolu, ark.

 4. Bu arklar arasında kalan toprak parçası.

 5. Sabanla açılan çizi.

 6. Bağ ve bahçelerde sebze ekmek için ayrılan bölümler.

 7. Karışık, karışmış.

Karık nedir? İlişkili sözcükler

 • Karıkmak: Göz fazla ışıktan kamaşmak. Göz kar yağmış bir alana bakmaktan kamaşmak. devamı...
 • Kıtlık Rantı: Toprak sunumunun sabit olması nedeniyle, tarımsal ürünlere yönelik toplam istemin artmasına bağlı olarak en verimsiz toprakların da üretime açılması sonucu tüm toprak sahiplerinin elde ettiği kazanç. krş. farklılık rantı devamı...
 • Embank: Etrafına veya yanına toprak set yapmak embankment set yapma Toprak set. devamı...
 • Ara Kestirim: Bir ölçümler dizisinin terimleri arasında kalan ölçülmemiş noktalardaki değerleri bulma işlemi. devamı...
 • çoraklık: Toprağın verimli olmama durumu. Suyun acı olma durumu. devamı...
 • Yararlı Alan: Bir konutun içinde, duvarlar arasında kalan kullanılabilir alanlar toplamı, yeraltı katları, oturmaya elverişli olmayan çatı araları ile çok birimli yapılarda bulunan ortak bölümler çıkarıldıktan sonra dış duvarların içerisinde kalan taban alanı. bkz. katkısız kat alanı. devamı...
 • Küpeşte: Gemilerde güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler, korkuluk, parapet Örnek: Küpeşteye ellerini dayayarak denize baktı. S. F. Abasıyanık Duvarların üzerine, balkon veya pencerelerin içine çimento ve mozaik karışımı ile yapılan dolgu set, parapet. devamı...
 • Karışık Eleme Kalıntıları: % 27’den fazla ham selüloz ve % 15 den fazla ham kül içermemesi gereken hububat eleme kalıntıları dışında kalan yan ürünler. devamı...
 • Kent Köy Karşıtlığı: Kırsal alanların kentlere göre ekonomi ve ekin bakımından aşırı ölçüde geri kalması, kırsal yerlerde çalışanların çıkarları ile toplumun ayrıcalıklı kesimlerinin çıkarları arasındaki çelişme durumu. Kırsal alanların her yönden geri kalmışlığı devamı...
 • Oturtmalık: Yapının toprak üstünde kalan, 1 m kadar yükseklikte, bütün yapı boyunca devam eden, üstüne gelen duvarlardan birkaç santim dışarı çıkıntılı ana temel duvarı. (Mimarlık) Yapının toprak üstünde kalan, bir metre devamı...

Karık ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.