karın yüzgeci sözlük anlamı nedir?

Sözlükte karın yüzgeci kelimesinin manası:

  1. Balıklarda vücudun alt tarafında bulunan denge sağlamada ve fren yapmada kullanılan kara omurgalılarının arka bacaklarına karşılık olan bir çift yüzgeç. Pelvik yüzgeç.
  2. Balıklarda vücudun alt tarafında bulunan, denge sağlamada ve durmada kullanılan bir çift yüzgeç, pelvik yüzgeç, ventral yüzgeç.

karın yüzgeci ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları