karinasızlar sözlük anlamı nedir?

Sözlükte karinasızlar kelimesinin manası:

  1. Omurgalı hayvanların, kuşlar (Aves) sınıfından, karinaları bulunmayan, ufak, körelmiş kanatlı, ilkel yapılı kuşları içine alan bir bölüm. Gerçek deve kuşları (Struthiones), Amerika deve kuşları (Rheae), tepeli deve kuşları (Casuarii), moalar (Dinornithes), boylu kuşlar (Aepyornithes), kiviler (Apteryges) takımları vardır.

karinasızlar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları