karışık sözlük anlamı nedir?

Sözlükte karışık kelimesinin manası:

  1. Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş.
  2. Karışmış olan, düzensiz, dağınık, intizamsız.
  3. Saf olmayan.
  4. Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan
    Örnek: Bana ne, bu bir yığın ne olduğunu anlamadığım, karışık dolambaçlı işten! N. Cumalı
  5. Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık
  6. Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan.

karışık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları