karma ekonomi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte karma ekonomi kelimesinin manası:

  1. Özel ve kamu kesimlerini kaynaştırma amacını güden, her iki kesimin birlikte girişimlerini öngören ekonomi siyaseti.
  2. Özel kesimin yanında kamu kesiminin de yer aldığı ekonomik düzen.
  3. Piyasa başarısızlıklarının yaşandığı özel durumlarda hükümetin iktisadi etkinliklerin işleyişine müdahale ettiği piyasa ekonomisi türü. krş. güdümlü ekonomi, piyasa ekonomisi, serbest piyasa ekonomisi

karma ekonomi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları