Karma Okul ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Karma Okul" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Karma Okul" ne demek?

 1. Karma eğitim uygulanan okul.

 2. Karma eğitim uygulayan okul.

Karma Okul nedir? İlişkili sözcükler

 • Coeducational: Karma eğitime ait; karma eğitimin uygulandığı bir okulda okuyan; karma eğitim uygulayan. Karma öğŸretimin, aynı kurum içerisinde ve aynı sınıflarda farklı cinsiyetlerin bir arada eğŸitim görmeleri ile alakalı devamı...
 • Okulöncesi Eğitimi: Doğumdan zorunlu eğitim yaşına kadar çocukların gelişim özellikleri, kişisel ayrılıkları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak onların bedensel duygusal ve toplumsal gelişmelerine yardım etmek amacıyle aileler ve birtakım kurumlar tarafından uygulanan eğitim. 2- Okulöncesi çağında bulunan küçük çocuklara özellikle yuvalarda, anaokullarında ya da anasınıflarında kişisel anıklıklarının gelişmesi, toplumsal alışkanlıklar kazanmaları ve sorun çözme yeteneklerini arttırmaları için devamı...
 • Yeni Okul: Çağın ve günün eğitim amaç ve ilkelerine uygun programların, yöntem ve tekniklerin uygulandığı okul. devamı...
 • Karma Eğitim: Erkek ve kız öğrencilerin aynı okulda bir arada okumalarını sağlayan eğitim. Erkek ve kız öğrencilerin aynı okulda okumalarına ve türlü okul çalışmalarını birlikte yürütmelerine olanak sağlayan eğitim. devamı...
 • Okul Mimarlığı: Okul binalarının büyüklüğü, eğitim ve öğretim bakımından görevselliği, ısıtma ve ışıklandırma durumu, güzelduyusal niteliği gibi sorunları inceleme ve uygulama konusu yapan mimarlık alanı. devamı...
 • özel Okul: Devlet yönetiminden ayrı mülkiyeti kişiye veya bir özel kuruluşa ait eğitim öğretim yeri. Devlet, özel idareler ya da belediyeler yerine kişiler, dernekler ya da ortaklıklarca açılan ve işletilen okul. devamı...
 • özel Eğitim Kurumu: Beden, zihin ve toplumsal özürleri ya da özellikleri dolayısıyla düzgülü eğitim olanaklarından yeterince yararlanamayacak durumdaki çocuklar için devletçe ya da özel kişilerce açılan ve kendine özgü bir öğretim programı uygulayan eğitim kurumu. devamı...
 • Okul Ve öğrencileri Koruma Derneği: Bir okula devam eden öğrencilerin daha iyi koşullar içinde eğitim görmelerini sağlamak için giyim, ders kitabı ve aracı gibi konularda yardımda bulunmak ve gerekirse yeni okul binası yapmak ya da yapılmış binaları onartmak gibi amaçlarla çalışan ve Dernekler Yasasına göre kurulan dernek. devamı...
 • Yayım çalışmaları: Üniversite, yüksek okul, kitaplık, müze gibi eğitim ve kültür kurumlarıyla tarım ve ev ekonomisi örgütünün, her türlü kurum dışı, topluma dönük eğitim ve öğretim çalışmalarına verilen ad. devamı...
 • örgün Eğitim: Kişilerin hayata atılmadan, iş ve meslek kollarında çalışmaya başlamadan önce okul veya okul niteliği taşıyan yerlerde, genel ve özel bilgiler bakımından yetişmelerini sağlamak amacıyla belli kanunlara göre düzenlenen eğitim. Düzenli, devamı...

Karma Okul ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.