karmaşık yöneticiler mantığı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte karmaşık yöneticiler mantığı kelimesinin manası:

  1. Birden çok sayıda ilkel yöneticisi olan yöneticiler mantığı dizgesi. || Örn. Bilgisel ile sanısal yöneticileri ya da kipsel ile ödevsel yöneticileri olan mantık dizgeleri.

karmaşık yöneticiler mantığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları