Karne ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Karne" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Karne" ne demek?

 1. Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimleri tarafından verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge.

 2. Kişilerin bir haktan yararlanmaları için bir kuruluş tarafından verilen belge.

 3. Tavan fiyatın uygulandığı durumlarda istemin sunumu aşmasına bağlı olarak oluşabilecek karaborsayı önlemek amacıyla devletin belli önceliklere göre mal dağıtımını düzenlemek için verdiği ve üzerinde kullanıcının adı, geçerlilik süresi, geçerli olduğu bölge ve malın türünün belirtildiği belge. krş. tayınlama

 4. Malların geçici olarak ödemeleri yapılmadan yurt dışına çıkarılmasına olanak sağlayan gümrük belgesi.

 5. Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersten aldıkları notlar ile devam, sağlık ve genel gidiş durumlarını gösteren belge.

Karne nedir? İlişkili sözcükler

 • Trol Karnı: Trol torbasıyla omuz bölümlerini birbirine bağlayan geniş ağ bölümüne verilen ad. devamı...
 • çıkış Belgesi: Bir kimsenin bir okulu bitirdiğini göstermek için geçici olarak verilen belge, çıkış. Bir malın ülke dışına çıkarılma iznini gösteren belge. devamı...
 • Karne Yazım Defteri: Öğrencilere dönem sonlarında ya da bütünleme sınavlarında verilen notlar ile bu notların ortalamasının işlendiği defter. devamı...
 • Nüfus Cüzdanı: Bir ülkenin vatandaşlarına devletçe verilen, kimlikleriyle kişisel durumlarını gösteren resmî belge, kafa kâğıdı, kafa koçanı, nüfus kâğıdı, nüfus tezkeresi. devamı...
 • Karnıyarık: Uzunlamasına yarılan kızarmış patlıcanların ortasına kıymalı iç konularak hazırlanmış yemek. Matbaacılıkta her sayfayı çift sütun olarak düzenleme. devamı...
 • Gülüt: Skeç, revü, eğlence gösterisi vb.ne eklenen beklenmedik, gülünç sözler veya durumlar. Bir skece, revüye, ya da bir eğlence gösterisine eklenen gülünçlü sözler yada durumlar. devamı...
 • Altın Otomatizmi: Altın para sisteminde, tam işlendirme koşullarında, dış ticaret açığının altın çıkışlarına bağlı olarak fiyatlar genel düzeyini düşürmesi sonucu dış satımın artması, dış ticaret fazlalığının ise altın girişine bağlı olarak fiyatlar genel düzeyini yükseltmesi sonucu dış satımın azalmasıyla dış ticaret bilânçosunun otomatik olarak dengeye geleceğini gösteren ve David Hume tarafından açıklanan otomatik denkleşme düzeneklerinden biri. krş. devamı...
 • öğrenim Belgesi: Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösteren belge. Bir öğrenimi başarı ile tamamlayanlara, bir kurs ya da seminer çalışmasına katılıp bitirenlere verilen belge. devamı...
 • Ipotek Belgesi: tapu sicil müdürlüğü tarafından verilen ve ipotek akit tablosunun özetini içeren belge. devamı...
 • Evetçe: Dış ülkelerden mal getirme ya da dış ülkelere mal çıkarma için tecimle uğraşan genel ve tüzel kişilere devletçe verilen belge. Herhangi bir işlem nedeniyle verilen izin belgesi. devamı...

Karne ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.