Karşılaştırma Derecesi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Karşılaştırma Derecesi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Karşılaştırma Derecesi" ne demek?

 1. Daha, çok, fazla, ziyade vb. kelimelerle kavramların karşılaştırılıp üst derecede gösterilmesi.

 2. Daha, çok, fazla, ziyade gibi sözcüklerle kavramların karşılaştırılıp üst derecede gösterilmesi: Ondan daha güzel çocuk görmedim; Daha uygun fiyat bulunmaz; Ali’den daha çalışkan öğrenci yok; Bu iş senden fazla beni üzüyor; Oğlundan ziyade kızını düşünür vb.

Karşılaştırma Derecesi nedir? İlişkili sözcükler

 • Eşitlik Derecesi: Kavramların “gibi, kadar” edatları ile karşılaştırılıp eşit ölçüde gösterilmesi. Gibi veya kadar ilgeçleriyle kavramların karşılaştırılıp eşit ölçüde gösterilmesi: Ahmet kadar Ali de çalıştı; Ahmet kadar çalışkan çocuk yoktur; Ayşe kadar devamı...
 • Karşılaştırma Eki: Sıfatlarda kuvvetlendirme ve karşılaştırma derecesi kurmak için kullanılan ek: +rAK. Tarihî türk yazı dillerinde kuvvetlendirme ve karşılaştırma görevlerini karşılamak için işlek olarak kullanılan ek, Eski Anadolu Türkçesinde daha çok karşılaştırma görevinde kullanılmıştır. Bu gün bu ek, karşılaştırma anlamını kaybederek benzerlik ve azlık kavramını veren kelimeler yapmaktadır. Canlı değildir: acırak, alçarak, (< alçak+rak), Azrak, bozrak, küçürek devamı...
 • Karşılaştırma Bağlaçları: Cümlelere kattıkları başka anlamlar yanında, “eşitlik”, “üstün tutma”, “oranlama”, “birlikte olma”, “birlikte olmama” gibi anlamlarla iki veya daha çok öge arasında bağlantı kuran bağlaçlar: dA…dA, ya…ya, ne…ne, hem…hem: || Hoplaya hoplaya başını alıp gitmekten, analarının memelerini daha bir acıklı daha bir yalvarışlı olarak daha biraz uzaklardan işitmekten hoşlanan kuzulara da ikide bir eleşip kapışan koçlara devamı...
 • örtmece: Söylenmesi kaba, çirkin veya sakıncalı görülen nesnelerin, kavramların, başka kelimelerle daha uygun ve edepli bir biçimde anlatılması, edebikelam. Kandırma, gizleme. devamı...
 • Afortiori: Daha kuvvetli bir sebeple, daha ziyade Afortiori. devamı...
 • Hayali Dışsatım: Fazla vergi iadesi almak gibi dışsatım teşviklerinden haksız yararlanmak için çeşitli amaçlarla, gerçeğe aykırı belge düzenlenerek veya bildirimde bulunularak; dışsatımı yapılan malın tür ve niteliğinin yanlış bildirilmesi veya malın dış piyasa birim fiyatının olduğundan daha yüksek gösterilmesi. devamı...
 • The Wind Was Taken Out Of His Sails: Rüzgar yelkenlerini indirdi, aniden ondan daha fazla hoşŸlanmamaya başŸladı, isteğŸi onu terketti, arzusu geçti devamı...
 • Düzme çıkıt Yeri: Bir malın başka bir yerde çıkmış gibi gösterilmesi (Yunanistan’dan ihraç olunan incirlerin Türk malı olarak tanıtılması gibi). devamı...
 • Masiva: Ondan gayrısı. (Allah’tan) başka her şey hakkında kullanılan tabirdir) Dünya ile alakalı şeyler. (Bak: Taabbüd)(…Ey insan! Kur’anın desatirindendir ki; Cenab-ı Hakkın masivasından hiçbir şeyi ona taabbüd edecek bir derecede kendinden büyük zannetme. Hem sen kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma. Çünkü mahlukat ma’budiyetten uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi mahlukiyet nisbetinde de birdirler. M.N.) devamı...
 • Istihkamatı Muttasıla: Bir birine bitişik ve bağlı olarak yapılmış olan sığınaklar olup, daha ziyade şehirlerin ve mühim mevkilerin etrafına yapılır. (Osmanlıca’da yazılışı: istihkâmât-ı muttasıla) devamı...

Karşılaştırma Derecesi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.