karşılaştırma eki sözlük anlamı nedir?

Sözlükte karşılaştırma eki kelimesinin manası:

  1. Sıfatlarda kuvvetlendirme ve karşılaştırma derecesi kurmak için kullanılan ek: +rAK. Tarihî türk yazı dillerinde kuvvetlendirme ve karşılaştırma görevlerini karşılamak için işlek olarak kullanılan ek, Eski Anadolu Türkçesinde daha çok karşılaştırma görevinde kullanılmıştır. Bu gün bu ek, karşılaştırma anlamını kaybederek benzerlik ve azlık kavramını veren kelimeler yapmaktadır. Canlı değildir: acırak, alçarak, (< alçak+rak), Azrak, bozrak, küçürek (< küçük+rek), ufarak (< ufak+rak) vb. || Bugün artık Türkiye Türkçesinde karşılaştırma sıfatları eşitlik derecesinde gibi, kadar edatları, üstünlük derecesinde daha ve en üstünlük derecesinde en zarflarıyla yapılmaktadır: güzel, daha güzel, en güzel gibi. bk. ve krş. karşılaştırma derecesi ve karşılaştırma sıfatı.

karşılaştırma eki ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları