Karşılaştırmalı Eğitim ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Karşılaştırmalı Eğitim" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Karşılaştırmalı Eğitim" ne demek?

 1. Eğitim sorunlarının daha geniş bir çerçeve içinde ele alınması ve kavranması amacıyle değişik ülkelere ilişkin eğitim kuram ve uygulamalarını inceleyen eğitim dalı.

Karşılaştırmalı Eğitim nedir? İlişkili sözcükler

 • Karşılaştırmalı üstünlükler Kuramı: İki ülke, iki mal, takas ekonomisi, ölçeğe göre sabit getiri, tam işlendirme, tam rekabet, taşıma maliyetlerinin sıfır, istem ve teknolojinin veri olduğu, emeğin ülke içinde tam akışkan ülkeler arasında ise akışkan olmadığı ve serbest ticaret varsayımları altında; bir ülke diğerine göre iki malı da yüksek maliyetle üretse bile hangi malı göreli olarak daha düşük emek devamı...
 • Eğitim Ruhbilimi: Eğitimle ilgili ruhsal sorunları inceleyen; araştırmaların sonunda elde edilen bulgulara dayanılarak saptanan ilke ve kurallardan çocuklar ile yetişkinlerin eğitimlerinde nasıl yararlanılacağını gösteren ruhbilim dalı. Öğrenme sürecini ve bu sürecin niteliklerini devamı...
 • Erkin Eğitim: Aristo felsefesine göre, yetişmekte olan bir kimseyi insanlık ve özgürlük bakımından yetkin duruma getirmeye yarayan eğitim. Ortaçağda Avrupa’da okumakta olan bir kimseye gerekli düşünce ve sanat kültürünü sağlayan yedi bilgi devamı...
 • Demokratik Eğitim: Amacı, programları ve yöntemleri demokrasinin dayandığı temel ilkelere göre saptanan eğitim. Öğretim çalışmalarında, öğretmen-öğrenci ilişkilerinde, eğitsel etkinliklerde öğrencinin birey olarak değerine ve bütünlüğüne, birlikte çalışmaya, karşılıklı saygıya, hoşgörüye, kişiliğe değer devamı...
 • Temel Eğitim: İlköğretimi kapsayan eğitim sistemi. Örgün eğitimden yararlanma olanağı bulamamış kimselere uygulanan ve onları toplumsal, ekonomik ve kültürel yönlerden aydınlatıp yetiştirmeyi amaç edinen eğitim. devamı...
 • Görselişitsel Eğitim: Basılı eğitim gereçlerinin yanında daha çok görme ve işitme duyularına yönelik gereçlerden yararlanarak yapılan eğitim. devamı...
 • Uyarlama Eğitimi: Görevlilerin işlerine alıştırılmaları ve bağlanmaları, iş sorumluluğunu benimsemeleri, görev sırasında karşılaşacakları sorunları kolaylıkla çözebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve anlayışların kazandırılması amacıyla yapılan bir eğitim türü. devamı...
 • Karşılaştırmalı Söylenbilim: Söylenlere ilişkin sorunları karşılaştırma yöntemiyle çözmeye çalışan söylenbilim dalı. bk. söylenbilim, karşılaştırma yöntemi, krş. tarihsel söylenbilim. devamı...
 • Karşılaştırmalı üstünlükler Modeli: Bk. karşılaştırmalı üstünlükler kuramı devamı...
 • Karşılaştırmalı üstünlükler Modeli: Bk. karşılaştırmalı üstünlükler kuramı devamı...

Karşılaştırmalı Eğitim ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.