Karşılık Verme ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Karşılık Verme" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Karşılık Verme" ne demek?

 1. Karşı yönde işlenen ağacın liflerinin kopması.

 2. Bk. karşılık verme

Karşılık Verme nedir? İlişkili sözcükler

 • Omurlararası Disk Hastalığı: Omurlar arası disklerde annulus fibrosus liflerinin normal sınırlar dışında gerilmesi veya bir kaçının kopması sonucu nucleus pulposusun canalis vertebralise doğru bombeleşmesi veya tamamen kopması sonucu canalis vertebralise boşalmasıyla diskin dejenerasyonu ve kalsifikasyonu. devamı...
 • ödünç Verme Yöntemi: Okuyucuya ödünç verilecek kitaplık gereçleriyle ilgili kaydın tutulma biçimini saptayan yöntem, a. bkz. işlem kartlı ödünç verme, markayla ödünç verme, çekli ödünç verme, Newarködünç verme yöntemi, Dîckmanödünç verme yöntemi, Islingtonödünç verme yöntemi, fotoğrafiködünç verme yöntemi, delikli kartlaödünç verme yöntemi, ses-kayıtödünç verme yöntemi. devamı...
 • Mücazat: İşlenen bir suçtan ötürü ceza verme Örnek: Her şeyde mükâfatla mücazatı, tatlıyla acıyı muvazene ederdi. H. R. Gürpınar devamı...
 • Nemlendirme: Nemlendirmek işi. Filmin kuruyup gevrekleşmesini, dolayısıyla kolayca kopmasını önlemek amacıyla filme azıcık ıslaklık verme. devamı...
 • Cezayı Kaldıran Nedenler: Yasada gösterilen ölüm, zaman aşımı, bağışlama ve işlenen eylemin suç olmaktan çıkmasiyle işlenen bir suçun cezasını kaldıran nedenler. devamı...
 • Eğreti Verme: Nesneyi bedava kullanma ve belirli bir süre bitiminde geri verme koşuluyla başkasına geçici olarak verme. devamı...
 • Soluk Verme: Ciğerlerde kirlenen havayı ağız ya da burun yolu ile dışarı verme. Solunumda, havanın akciğerlerden dışarı verilmesi, nefes verme, ekspirasyon. devamı...
 • Koparmak: Kopmasını sağlamak, kopmasına yol açmak Örnek: O koskoca lenduha gibi gövdenle ipi koparırsın da başımıza iş çıkarırsın! O. C. Kaygılı Daldan, ağaçtan alıp toplamak Birden ve güçlü bir biçimde başlamak veya başlatmak devamı...
 • Iare: Eğreti, ödünç Örnek: Bu iare tuvaletiyle, kendi güzelliğinin gururunu da feda ederek bahçeye çıktı. P. Safa Eğreti verme, ödünç verme. İğreti verme (bk. âriyyet). devamı...
 • ödünç Verme: Belli bir süre sonra geri ödemek koşuluyla bir başkasına para ya da mal verme. Kitaplıktan dışarı çıkarılmasında sakınca görülmeyen gereçleri, belirli bir süre için, kitaplık dışında yararlanmak üzere okura verme. devamı...

Karşılık Verme ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.