Karşıtlık ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Karşıtlık" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Karşıtlık" ne demek?

 1. Karşıt olma durumu, zıddiyet, mübayenet, tezat, zıtlık, kontrast

  Örnek:

  Baştan ayağa karşıtlıklarla dolu bir varlık; aynı zamanda iğrenç ve saygıdeğer, aşağılık ve yüce, ödlek ve cesur. A. İlhan

 2. İki organ, iki sistem arasındaki görevlerin zıt olması durumu, karşı gelim.

 3. Bir teoremin karşıtının da doğru olması durumu.

 4. Başkalarının istek, dilek veya buyruklarının tersine davranma eğilimi.

 5. Salınımlarda yarım dönümlük evre değişimine girme.

 6. İki gezegenin Güneşin iki yanında bir doğru üzerimde bulunma evreleri.

 7. Bk. sertlik

 8. 1-Öznel olarak: Özelikle, mekan ya da zaman içinde (aynı anda ya da art arda – gecikmiş-karşıtlık) yan yana duyumsal uyartılarda nicel ya da nitel bir karşı olma etkisi. 2- Nesnel olarak: Aşağıdaki formüllerle belirlenen büyüklükler.

Karşıtlık nedir? İlişkili sözcükler

 • Kent Köy Karşıtlığı: Kırsal alanların kentlere göre ekonomi ve ekin bakımından aşırı ölçüde geri kalması, kırsal yerlerde çalışanların çıkarları ile toplumun ayrıcalıklı kesimlerinin çıkarları arasındaki çelişme durumu. Kırsal alanların her yönden geri kalmışlığı devamı...
 • Körlük: Görme engellilik. Kesmez olma durumu Örnek: Bileği taşındaki bıçak bir ileri gidiyor, bir geriliyor, ağzının körlüğünü yok ediyordu. T. Dursun K Dikkatsizce ve beceriksizce yapılan iş. devamı...
 • Görünge çözümleme: Özdeklerin ışınımlarından sağlanan görüngeleri inceleyerek özdeği oluşturan öğeleri nitel ve nicel olarak belirleme. devamı...
 • Katışıklık: Katışık olma durumu. Bir özdeğin bir başka özdek içinde olağan nicel çözümleme yöntemleriyle belirlenemeyecek ölçüde az bulunarak arılığını bozması. devamı...
 • Spektral Analiz: Bk. izgesel çözümleme Maddelerin yaydığı ışınları inceleyerek, maddeyi oluşturan elementleri nitel ve nicel olarak inceleme işlemi. devamı...
 • örnekbiçim: Gerçek bir dizgenin tümünün ya da bir bölümünün, yapı, işlev ve davranış özelliklerini bozmadan, içinde bulunduğu çevreden yalıtılarak belirli bir mantıkla nicel ya da nitel olarak gösterimi. devamı...
 • Kısıtlılık: Kısıtlı olma durumu. Kısıt. devamı...
 • Kısıtlılık: Kısıtlı olma durumu. Kısıt. devamı...
 • çaşıtlık: Çaşıt olma durumu, casusluk. devamı...
 • çaşıtlık: Çaşıt olma durumu, casusluk. devamı...

Karşıtlık ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.