Kartallı Eğrelti Otu ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Kartallı Eğrelti Otu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kartallı Eğrelti Otu" ne demek?

 1. Yurdumuzun kıyı bölgelerinde sık rastlanan, yaprak sapının enine kesiti mikroskop altında iki başlı bir kartalı andıran, büyük yapraklı bir eğrelti türü (Pteridium aquilinum).

Kartallı Eğrelti Otu nedir? İlişkili sözcükler

 • Kartallı Eğreltiotu: Yurdumuzun kıyı bölgelerinde sık rastlanan, yaprak sapının enine kesiti mikroskop altında iki başlı bir kanalı andıran, büyük yapraklı bir eğrelti türü (pteridium aquilinum). devamı...
 • Eğrelti Otu: Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, aşkmerdiveni, eğrelti, fujer (Driopteris filix-mas). Dünyanın her bölgesinde yetişen, devamı...
 • Eğrelti Otu Zehirlenmesi: Sığırlar tarafından eğrelti otunun tüketilmesi sonucu tiyaminaz enziminin B1 vitaminini parçalamasıyla oluşan, trombositopeni, agranülositozis ve anemi gibi kan tablosundaki bozuklukların yanı sıra, taşıdığı tiyaminaz nedeniyle tiyamin eksikliği, burun ve döl yolu mukozasında kanama, kan işeme ve idrar torbası tümörleriyle belirgin akut veya kronik seyirli zehirlenme. Erişkin sığırlarda görülen Haematuria vesicalis bovis, eğrelti otunun bulunduğu meralarda devamı...
 • Solucan Eğrelti Otu: Aspidiaceae familyasından, koyu kahverengi, rizomlu, 50-80 cm kadar boyda, parçalı yaprakları olan, sorusların yaprakçıkların alt yüzeyinde bulunan, orman altlarında ya da nemli kaya diplerinde yetişen çiçeksiz bir bitki. devamı...
 • Eğrelti: Otu. Eğrelti otu. devamı...
 • Eğrelti Otugiller: Damarlı çiçeksizlerden, örneği eğrelti otu olan bir bitki topluluğu. devamı...
 • Leaved: Yapraklı four-leaved clover uğurlu sayılan dört yapraklı yonca. Yapraklı, yapraksı, yapraklarla örtülü devamı...
 • Eğrelti Otları: Kök, gövde, yaprak ve iletim dokuları bulunan, çiçek ve tohumları bulunmayan, sporla çoğalan bitkiler. devamı...
 • Kartallı: Üzerinde kartal resmi bulunan. devamı...
 • Foliaceous: Yaprak biçiminde, yapraksı, yapraklı devamı...

Kartallı Eğrelti Otu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.