kartezyen çarpımı nedir

Kartezyen Çarpım Nedir?

Kartezyen çarpım, iki veya daha fazla kümenin elemanlarından oluşan yeni bir küme oluşturmak için kullanılan bir matematiksel işlemdir. Kartezyen çarpım, küme teorisinin temel kavramlarından biridir ve birçok matematiksel alanda kullanılır.

Kartezyen Çarpımın Tanımı

Kartezyen çarpım, iki küme A ve B için, A’nın her elemanı ile B’nin her elemanının oluşturduğu ikililerin kümesidir. Kartezyen çarpım, A × B olarak gösterilir.

Kartezyen Çarpımın Örnekleri

 • A = {1, 2, 3} ve B = {4, 5, 6} kümeleri için, A × B = {(1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 6)} kümesidir.
 • A = {a, b, c} ve B = {1, 2} kümeleri için, A × B = {(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)} kümesidir.

Kartezyen Çarpımın Özellikleri

 • Kartezyen çarpım, komütatiftir. Yani, A × B = B × A’dır.
 • Kartezyen çarpım, birleşmeli değildir. Yani, (A × B) × C ≠ A × (B × C) olabilir.
 • Kartezyen çarpım, dağıtıcıdır. Yani, A × (B ∪ C) = (A × B) ∪ (A × C) ve (A ∪ B) × C = (A × C) ∪ (B × C)’dir.
 • Kartezyen çarpım, boş küme ile boş küme arasında boş kümedir. Yani, Ø × Ø = Ø’dür.
 • Kartezyen çarpım, bir küme ile kendisinin kartezyen çarpımı, kümenin kendisidir. Yani, A × A = A’dır.

Kartezyen Çarpımın Uygulamaları

Kartezyen çarpım, birçok matematiksel alanda kullanılır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Küme teorisi
 • İlişki teorisi
 • Fonksiyon teorisi
 • Topolojik uzaylar
 • Cebir
 • Analiz

Kartezyen çarpım, ayrıca bilgisayar bilimlerinde de kullanılır. Örneğin, bir veritabanında, iki veya daha fazla tablonun birleştirilmesi, kartezyen çarpım kullanılarak yapılır.

Sonuç

Kartezyen çarpım, küme teorisinin temel kavramlarından biridir ve birçok matematiksel alanda kullanılır. Kartezyen çarpım, iki veya daha fazla kümenin elemanlarından oluşan yeni bir küme oluşturmak için kullanılan bir matematiksel işlemdir. Kartezyen çarpım, komütatif, birleşmeli ve dağıtıcıdır. Kartezyen çarpım, boş küme ile boş küme arasında boş kümedir ve bir küme ile kendisinin kartezyen çarpımı, kümenin kendisidir. Kartezyen çarpım, birçok matematiksel alanda ve bilgisayar bilimlerinde kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi