Kartiller Arası Değişim Aralığı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kartiller Arası Değişim Aralığı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kartiller Arası Değişim Aralığı" ne demek?

 1. Dağılım ölçümlerinde, özellikle sıralayıcı ölçümlü verilerde kullanılan ve 3. kartil (verilerin% 75’i) ile 1. kartil (% 25’i) arasındaki ve verilerin % 50’sinden oluşan fark değeri

Kartiller Arası Değişim Aralığı nedir? İlişkili sözcükler

 • Aralıklı ölçek: Nesne ya da özellikleri sıraya dizmekle kalmamayıp bunlar arasındaki kesin uzaklığı da gösterme olanağı veren ve ölçüm boyutunun tüm ardıl değerleri arasında eşit uzaklık bulunan ölçek. bkz. adlayıcı ölçek, boyut, oransal ölçek, ölçüm düzeyleri, sıralayıcı ölçek. devamı...
 • Değer Aralığı: Belirlenen gözlem değerlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanmasıyla oluşturulan dizideki en büyük değerle en küçük değer arasındaki fark. devamı...
 • OPTES Işlem Kayıt Defteri: Verilerin OPTES’e kaydı ile OPTES’te kayıtlı verilerin kullanılması kapsamındaki işlemlerin kaydedilmesi amacıyla tutulan defter. devamı...
 • Ara Değer: Tecim belgitleri kapsamından ürem, aracılık payı gibi indirilecek değerler toplamı. Paranın gerçek değeri ile saymaca değeri arasındaki değer. devamı...
 • Faiz Oranları Değerdeşliği Kuramı: Sermaye hareketlerinin serbest olması koşuluyla, iki ülkedeki aynı risk ve vadeye sahip borç senetleri faiz oranları arasındaki farkın, işlem maliyetleri dışında, döviz kurlarındaki değişmelerle karşılanarak eşitleneceğini öngören kuram. devamı...
 • Kardeş Kromatitler Arası Değişim: Bir mayoz tetradının ya da eşlenmiş somatik kromozomun kardeş kromatitleri arasındaki krosingover. devamı...
 • ödeyebilirlik Aralığı: İşletmenin varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki fark. devamı...
 • Içuyak: Düzyazıda, sözcükler arasındaki uyak: Selâm verdim rüşvet değildir deyu olmadılar; Hüküm gösterdim faidesizdir deyu mültefit olmadılar; Dedim:Beratımın mazmûnu ne için suret bulmaz? Dediler: Zevâiddir, husulü mümkin olmaz. Dedim: Böyle evkaf zevâidsiz olur mu? Dediler: Zaruriyat-ı Âsitane’den kalursa bizden kalur mu? (Fuzuli’nin Şikâyetname’sinden) ; Ey gözlerin nuru, gönüllerin süruru (Sinan Paşa’nın Tazarruname’sinden) ; Yaş kesen baş devamı...
 • Yates Süreklilik Düzeltmesi: Kategorik verilerde ki-kare testinin uygulanabileceği dört gözlü tablolarda kullanılması için Yates tarafından ileri sürülen, özellikle, gözlerden birinde 25’ten küçük gözlenen sıklığın varlığı durumunda kullanılan bir düzeltme, süreklilik düzeltmesi. devamı...
 • Odds: ), (çoğ.) zayıf tarafa verilen üstünlük Eşitsizlik, fark, üstünlük devamı...

Kartiller Arası Değişim Aralığı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.