Kas Doku ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kas Doku" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kas Doku" ne demek?

 1. İstem dışı hareketleri yapan iç organlarda ve istemle hareket eden kaslarda bulunan hücreler topluluğu.

Kas Doku nedir? İlişkili sözcükler

 • Destek Hücreleri: Tat alma tomurcuğu gibi bazı organlarda duygu hücrelerinin yanında bulunan ve art arda destek teşkil eden hücreler. Bazı organlarda duyu hücrelerinin yanında bulunan ve ardarda destek teşkil eden hücreler. devamı...
 • Kas Dokusu: Hareketi sağlayan ve kasılabilen kas tellerini kapsayan hücreler topluluğu; istemli ya da istemsiz olarak kasılma durumlarına göre çizgili kas (iskelet kası), düz kas, yürek kası çeşitleri vardır. Hareket ve kasılma devamı...
 • Kalp Kası: Kalbin ana duvarını çeviren ve düzenli hareket edebilen kas örgüsü. Bk. yürek kası devamı...
 • Epitel Doku: (Yun. epi: üzerinde; thele: meme başı) Embriyonun endoderm, ektoderm ve mezoderm tabakalarından köken alan, örtü epiteli, bez epiteli, kassı epitel (miyoepitel) ya da duyu epiteli (nöroepitel) olarak sınıflandırılan, birbirine sıkıca bağlanmış hücreler ve az miktardaki hücreler arası maddeden oluşan doku. devamı...
 • Yaygın Nöroendokrin Sistem Hücreleri: Sindirim, solunum sistemiyle kimi organlarda endokrin olmayan hücrelerin arasında dağınık durumda bulunan nöroendokrin hücreler, DNES. Büyük bir kısmı amin prekürsörlerini biriktirebilme ve amino asit dekarboksilaz etkinliğini gösterme özelliğinde olduklarından bu hücrelere APUD veya amin prekürsor uptake ve dekarboksilasyon adı da verilir. devamı...
 • Içorgan Düz Kası: Kas hücreleri arasında düşük dirençli bağlantı bölgeleri olmasından yüzlerce kas lifi kitlesi tek bir birim gibi birlikte kasılma özelliği gösteren, kendiliklerinden kasılabilen ve genellikle mide, bağırsak, uterus, ureter, kan damarları gibi içi boş organlarda bulunan düz kas tipi, viseral düz kas. devamı...
 • Yürütücü Doku: Diğer organ ya da hücrelerin faaliyet oranını belirleyen hücre ya da organ kısmı. Yürekteki normal yürek çarpmasını başlatan ve devam ettiren sinoatriyal ve sinoaurikular düğüm. devamı...
 • Plankton: Sularda bulunan, ancak mikroskopla görülebilen yaratıklar topluluğu. Denizlerde ve tatlı sularda, suyun hareketi ile pasif olarak sürüklenen küçük organizmalar. devamı...
 • Nikotinamit Adenin Dinükleotit Nad: Nikotinamit, adenin, iki riboz ve iki fosfat grubundan oluşan önemli bir koenzim. Bütün canlı hücrelerde bulunan, hidrojen alıcı olarak hareket eden ve NADH’ye indirgenen, hücrede önemli bir indirgeyici güç olarak bulunan, oksidatif fosforilâsyonda elektron taşıyıcısı olarak görev yapan bir madde. devamı...
 • Ter Bezi: Derinin içinde bulunan ve ter salgılayan bez. Memeli hayvanların derilerinde her tarafa dağılmış olarak bulunan, bükülmüş tüp şeklinde, merokrin (ektin) ve apokrin tüp salgılama yapan, salgı yapan kısmın etrafı kassı devamı...

Kas Doku ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.