kasa borç belgiti sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kasa borç belgiti kelimesinin manası:

  1. Bir kurum ya da bir banka veznesinde belirli bir paranın borç olarak alındığını, istenildiğinde hemen ödeneceğini bildirir borç belgiti.

kasa borç belgiti ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları