kastalanı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kastalanı kelimesinin manası:

  1. (Hi: 851-923) (İmam-ı Ahmed İbn-i Muhammed) Büyük Şafii alimlerindendir. Çok eser yazmıştır. En meşhur eseri Mevahib-ül Ledüniyye'dir. Mısır'da vefat etmiştir. (Osmanlıca'da yazılışı: kastalanî)

kastalanı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları