kat maliki ne demek

Kat Maliki Nedir?

Kat maliki, bir apartman veya sitede bulunan bağımsız bölümlerin sahiplerine verilen isimdir. Kat malikleri, bağımsız bölümlerini diledikleri gibi kullanabilir, kiraya verebilir veya satabilirler. Ancak, kat malikleri, apartman veya sitenin ortak alanlarını ve tesislerini kullanırken diğer kat maliklerinin haklarına saygı göstermek zorundadırlar.

Kat Maliklerinin Hakları ve Sorumlulukları

Kat malikleri, bağımsız bölümlerini diledikleri gibi kullanabilir, kiraya verebilir veya satabilirler. Ancak, kat malikleri, apartman veya sitenin ortak alanlarını ve tesislerini kullanırken diğer kat maliklerinin haklarına saygı göstermek zorundadırlar.

Kat malikleri, apartman veya sitenin yönetimine katılma hakkına sahiptirler. Kat malikleri, apartman veya sitenin yönetimini belirlemek için yılda bir kez toplanırlar. Bu toplantıda, apartman veya sitenin yönetim kurulu seçilir ve apartman veya sitenin yönetim planı belirlenir.

Kat malikleri, apartman veya sitenin ortak giderlerine katılmak zorundadırlar. Ortak giderler, apartman veya sitenin yönetimi, temizliği, bakımı ve onarımı için yapılan harcamalardır. Kat malikleri, ortak giderlere, bağımsız bölümlerinin büyüklüğüne göre katılırlar.

Kat malikleri, apartman veya sitenin ortak alanlarını ve tesislerini kullanırken diğer kat maliklerinin haklarına saygı göstermek zorundadırlar. Kat malikleri, ortak alanları ve tesisleri kullanırken gürültü yapmamalı, çöp atmamalı ve diğer kat maliklerinin huzurunu bozmamalıdırlar.

Kat Malikleri Kurulu

Kat malikleri kurulu, apartman veya sitenin yönetimini belirlemek için yılda bir kez toplanır. Kat malikleri kurulu, apartman veya sitenin yönetim kurulunu seçer ve apartman veya sitenin yönetim planını belirler.

Kat malikleri kurulu, apartman veya sitenin yönetimi ile ilgili kararları oy çokluğu ile alır. Kat malikleri kurulunda, her kat malikinin bir oy hakkı vardır.

Kat Malikleri Yönetim Planı

Kat malikleri yönetim planı, apartman veya sitenin yönetimi ile ilgili kuralları belirleyen belgedir. Kat malikleri yönetim planında, apartman veya sitenin yönetim kurulunun görevleri, apartman veya sitenin ortak giderlerinin nasıl hesaplanacağı ve apartman veya sitenin ortak alanlarının ve tesislerinin nasıl kullanılacağı gibi konular düzenlenir.

Kat Malikleri Kanunu

Kat malikleri, haklarını ve sorumluluklarını belirleyen Kat Malikleri Kanunu’na göre hareket etmek zorundadırlar. Kat Malikleri Kanunu, apartman veya sitelerde yaşayan kişilerin haklarını ve sorumluluklarını düzenleyen bir yasadır.

Kat Malikleri Arasındaki Anlaşmazlıklar

Kat malikleri arasında anlaşmazlıklar çıkması durumunda, anlaşmazlık öncelikle apartman veya sitenin yönetim kuruluna bildirilir. Yönetim kurulu, anlaşmazlığı çözmek için arabuluculuk yapmaya çalışır. Anlaşmazlık yönetim kurulu tarafından çözülemezse, anlaşmazlık mahkemeye taşınır.

Sonuç

Kat maliki, bir apartman veya sitede bulunan bağımsız bölümlerin sahiplerine verilen isimdir. Kat malikleri, bağımsız bölümlerini diledikleri gibi kullanabilir, kiraya verebilir veya satabilirler. Ancak, kat malikleri, apartman veya sitenin ortak alanlarını ve tesislerini kullanırken diğer kat maliklerinin haklarına saygı göstermek zorundadırlar.


Yayımlandı

kategorisi