Katekolamin O Metil Transferaz ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Katekolamin O Metil Transferaz" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Katekolamin O Metil Transferaz" ne demek?

 1. Efektör hücre, sinaptik aralık ve karaciğerde, noradrenalinin yıkımlanmasından sorumlu olan sitoplazmik enzim, KOMT, COMT.

Katekolamin O Metil Transferaz nedir? İlişkili sözcükler

 • Mao: Dopaminerjik sinir uçlarında dopaminin dihidroksifenilasetik aside, serotenerjik sinir uçlarında serotoninin 5-hidroksiindolasetik aside ve adrenerjik sinir uçlarında kısmen noradrenalinin parçalanmasından sorumlu, MAO A ve MAO B olmak üzere iki alt tipi bulunan sitoplazmik bir enzim. devamı...
 • Mao: Dopaminerjik sinir uçlarında dopaminin dihidroksifenilasetik aside, serotenerjik sinir uçlarında serotoninin 5-hidroksiindolasetik aside ve adrenerjik sinir uçlarında kısmen noradrenalinin parçalanmasından sorumlu, MAO A ve MAO B olmak üzere iki alt tipi bulunan sitoplazmik bir enzim. devamı...
 • Enzim Indükleyici: Biyotransformasyonda görevli bazı enzim veya enzim sistemlerinin üretimini artıran veya yıkımlanmasını azaltan ve böylece dokulardaki enzim düzeyini ve buna bağlı olarak da etkinliğini artıran maddeler. Karaciğerde ilaç biyotransformasyonunda görevli olan mikrozomal enzimlerin indüklenmesini gerçekleştiren binlerce madde vardır ve bunlar fenobarbital tipi ve poliaromatik hidrokarbon tipinde artış yapanlar olmak üzere iki kısma ayrılırlar. devamı...
 • Selejilin: L-Amfetamin türevi olan ve beyinde dopaminin yıkımlanmasından sorumlu bulunan monoamino oksidaz enziminin baskılayıcı olan ilaç, deprenil. devamı...
 • Selejilin: L-Amfetamin türevi olan ve beyinde dopaminin yıkımlanmasından sorumlu bulunan monoamino oksidaz enziminin baskılayıcı olan ilaç, deprenil. devamı...
 • Hipoksantin Guanin Fosforibozil Transferaz: Pürinleri kurtarma yolunda görev alan, hipoksantinden inozin monofosfat, guaninden guanozin monofosfat oluşturan ve eksikliği ürik asidin aşırı üretimine neden olan transferaz sınıfından bir enzim, HGPRT. devamı...
 • Proteaz: Bk. proteinaz Proteinlerin peptit bağlarını kopararak yıkılmasından sorumlu olan enzimler, peptidaz, proteinaz, proteolitik enzim. devamı...
 • Adenin Fosforibozil Transferaz: Pürin kurtarma yolunda görev alan, adeninden adenozin monofosfat oluşturan transferaz sınıfından bir enzim, APRT. devamı...
 • Yayımcı: Bir sanatçının, bir yazarın eserini yayımlayıp satışını sağlayan kimse veya kuruluş, yayıncı, naşir, tabi (II), editör Örnek: Yayımcılar, kazanç amacıyla, alışılmış yapıtlar sunarlar okuyucuya. N. Cumalı Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılmasını sağlayan kimse. devamı...
 • Fenol: Boyacılıkla, plastik maddelerin ve bazı ilaçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik. Benzen molekülündeki hidrojenlerden birinin veya birkaçının yerine OH- gruplarının geçmesi ile oluşan, devamı...

Katekolamin O Metil Transferaz ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.