katı atık nedir

Katı Atık Nedir?

Katı atık, insan faaliyetleri sonucu oluşan ve bertaraf edilmesi gereken her türlü maddedir. Katı atıklar, evsel atıklar, endüstriyel atıklar, tarımsal atıklar, inşaat atıkları ve tıbbi atıklar olmak üzere beş ana gruba ayrılır.

Evsel Atıklar

Evsel atıklar, evlerde günlük olarak oluşan atıklardır. Bu atıklar arasında yiyecek artıkları, kağıt, plastik, metal, cam ve tekstil ürünleri bulunur. Evsel atıklar, genellikle belediyeler tarafından toplanır ve bertaraf edilir.

Endüstriyel Atıklar

Endüstriyel atıklar, fabrikalarda ve diğer endüstriyel tesislerde oluşan atıklardır. Bu atıklar arasında tehlikeli maddeler, kimyasallar, ağır metaller ve radyoaktif maddeler bulunur. Endüstriyel atıklar, genellikle özel şirketler tarafından toplanır ve bertaraf edilir.

Tarımsal Atıklar

Tarımsal atıklar, tarım faaliyetleri sonucu oluşan atıklardır. Bu atıklar arasında hayvan gübresi, bitki artıkları ve pestisitler bulunur. Tarımsal atıklar, genellikle çiftçiler tarafından toplanır ve tarlalarda gübre olarak kullanılır.

İnşaat Atıkları

İnşaat atıkları, inşaat faaliyetleri sonucu oluşan atıklardır. Bu atıklar arasında moloz, toprak, beton ve ahşap bulunur. İnşaat atıkları, genellikle inşaat şirketleri tarafından toplanır ve bertaraf edilir.

Tıbbi Atıklar

Tıbbi atıklar, hastanelerde ve diğer sağlık tesislerinde oluşan atıklardır. Bu atıklar arasında kanlı pansumanlar, iğneler, şırıngalar ve ilaçlar bulunur. Tıbbi atıklar, genellikle özel şirketler tarafından toplanır ve bertaraf edilir.

Katı Atıkların Bertaraf Yöntemleri

Katı atıklar, çeşitli yöntemlerle bertaraf edilebilir. Bu yöntemler arasında şunlar bulunur:

 • Depolanma: Katı atıklar, özel olarak tasarlanmış depolama tesislerinde depolanabilir. Bu tesislerde, atıklar sıkıştırılır ve düzenli olarak örtülür.
 • Yakma: Katı atıklar, özel olarak tasarlanmış yakma tesislerinde yakılabilir. Bu tesislerde, atıklar yüksek sıcaklıklarda yakılır ve oluşan gazlar temizlenir.
 • Kompostlaştırma: Organik atıklar, kompostlaştırma tesislerinde kompostlaştırılabilir. Bu tesislerde, atıklar mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılır ve gübreye dönüştürülür.
 • Geri dönüşüm: Katı atıklar, geri dönüşüm tesislerinde geri dönüştürülebilir. Bu tesislerde, atıklar ayrıştırılır ve yeni ürünlerin üretiminde kullanılır.

Katı Atıkların Azaltılması

Katı atıkların azaltılması için çeşitli önlemler alınabilir. Bu önlemler arasında şunlar bulunur:

 • Kaynakta azaltma: Katı atıkların oluşumunu önlemek için kaynakta azaltma önlemleri alınabilir. Bu önlemler arasında, ürünlerin daha az ambalajla satılması, dayanıklı ürünlerin tercih edilmesi ve yeniden kullanılabilir ürünlerin kullanılması yer alır.
 • Geri dönüşüm: Katı atıkların geri dönüştürülmesi, atıkların azaltılmasında önemli bir rol oynar. Geri dönüşüm tesislerinde, atıklar ayrıştırılır ve yeni ürünlerin üretiminde kullanılır.
 • Kompostlaştırma: Organik atıkların kompostlaştırılması, atıkların azaltılmasında etkili bir yöntemdir. Kompostlaştırma tesislerinde, atıklar mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılır ve gübreye dönüştürülür.

Katı Atıkların Yönetimi

Katı atıkların yönetimi, çevre ve insan sağlığı için büyük önem taşımaktadır. Katı atıkların yönetimi için çeşitli önlemler alınabilir. Bu önlemler arasında şunlar bulunur:

 • Atık toplama: Katı atıklar, düzenli olarak toplanmalıdır. Atık toplama hizmetleri, belediyeler veya özel şirketler tarafından sağlanabilir.
 • Atık taşıma: Toplanan atıklar, bertaraf tesislerine taşınmalıdır. Atık taşıma hizmetleri, belediyeler veya özel şirketler tarafından sağlanabilir.
 • Atık bertarafı: Toplanan atıklar, çeşitli yöntemlerle bertaraf edilmelidir. Atık bertaraf yöntemleri arasında, depolama, yakma, kompostlaştırma ve geri dönüşüm yer alır.

Katı Atıkların Çevre ve İnsan Sağlığına Etkileri

Katı atıklar, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu etkiler arasında şunlar bulunur:

 • Çevre kirliliği: Katı atıklar, çevreye atıldığında hava, su ve toprak kirliliğine neden olabilir.
 • İnsan sağlığı sorunları: Katı atıklar, insan sağlığı üzerinde çeşitli olumsuz etkiler yaratabilir. Bu etkiler arasında, solunum yolu hastalıkları, cilt hastalıkları ve kanser yer alır.
 • Estetik sorunlar: Katı atıklar, çevreye atıldığında estetik sorunlara neden olabilir. Bu sorunlar, insanların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.

Sonuç

Katı atıklar, çevre ve insan sağlığı için büyük önem taşımaktadır. Katı atıkların yönetimi, çevre ve insan sağlığının korunması için gereklidir. Katı atıkların yönetimi için çeşitli önlemler alınabilir. Bu önlemler arasında, atık toplama, atık taşıma, atık bertarafı ve atıkların azaltılması yer alır.


Yayımlandı

kategorisi