katı yağ sözlük anlamı nedir?

Sözlükte katı yağ kelimesinin manası:

  1. Don yağı, parafin gibi normal sıcaklıktayken katı durumda bulunan yağ.
  2. Yağ asitleri ve gliserinden oluşan, 20°C'de katı olan, organik çözücülerde çözünen kimyasal madde.
  3. Olağan koşullarda katı durumda bulunan yağlama yağı.
  4. Bitkisel veya hayvansal kökenli, gliserinin üç ayrı yağ asidi açiline bağlanması sonucu oluşmuş, katı veya sıvı bileşik veya bu tip bileşiklerin karışımı.
  5. Karbon sayısı 10'dan fazla olan doymuş yağ asitlerinin trigliseritlerinden oluşan ve oda sıcaklığında katı veya plastik kıvamda olan bir yağ.

katı yağ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları