katkılı gelir sözlük anlamı nedir?

Sözlükte katkılı gelir kelimesinin manası:

  1. Bir ortaklığın sağladığı gelir.
  2. Hiç bir gider ve vergi düşülmeden ele geçen para.
  3. Satışlardan alınan gelir.
  4. Yapılarda o yapının bulunduğu yerde geçerli olan doğal kiralara oranla iyesinin alabileceği yıllık kira parası.

katkılı gelir ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları