katmerli birleşik zaman sözlük anlamı nedir?

Sözlükte katmerli birleşik zaman kelimesinin manası:

  1. Yalın zamanlı bir fiille ek fiilin iki zamanının birlikte kullanılması: Gelir idiysem gibi.
  2. (Derleme., katmerli bileşik kip) Yalın zamanlı bir eylemle ekeylemin iki zamanının birlikte kullanılması: Gelir idiysem (gel-ir-di-y-se-m) , geliyor idiysem (gel-iyor-du-y-sam) , gelmiş idiysem (gel-miş-ti-y-sem) vb. Katmerli zamanın kullanılışı yaygın değildir.

katmerli birleşik zaman ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları