kavak

  1. Söğütgillerden, sulak bölgelerde yetişen, boyu bazı türlerinde 30-40 m’ye değin çıkan, kerestesinden yararlanılan uzun boylu bir ağaç (Populus).

  2. Söğütgillerden, kerestesi kolay işlenebilir ve pür gitar gövdesi olarak kullanılan tonu yalın karakterli, hafif ve düşük maliyetli bir ağaç.

  3. Söğütgiller (Salicaceae) familyasından, yaprakları almaşlı dizilişli ve yapraklarını döken, bazı türlerinin kerestesi için kültürü yapılan bir cins. Ülkemizde akkavak (Populus alba), karakavak (P.nigra), titrekkavak (P.tremula) ve Fırat kavağı (P.euphratica), piramitkavak (P.pyramidiscus) gibi türleri bulunmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi