Kavramsal Açıklık ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Kavramsal Açıklık" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kavramsal Açıklık" ne demek?

 1. Bir tasarım, araç ya da çözümlemede kullanılan kavramların herkes için ortak bir tanımının bulunması.

Kavramsal Açıklık nedir? İlişkili sözcükler

 • Bilim Felsefesi: Bütün bilimler için geçerli yöntemleri araştıran; bu yöntemlerden yararlanarak elde edilen temel kavramları, bu kavramların ışığı altında varlığın genel özelliklerini, yeni bilgi ve görüşler karşısında eski değerlerin durumunu inceleyip eleştiren ve bilimleri ortak bir temele dayamaya çalışan felsefe alanı. devamı...
 • örgü Tasarımı: (Deneysel tasarım) Latin dördül tasarımında deneme sayısı dizeç ya da dikeç sayısından çok olduğunda kullanılan bir deney tasarımı. Deneydeki tüm işlemler için aynı duyarlıkta bilgi elde etmek amacıyla düzenlenen, işlem sayısının tam üstiki olduğu eksik bölük tasarımı. devamı...
 • Designer Exclusivity: Tasarımcı kullanım hakkı, tasarımları üzerinde imtiyaz hakları olan tasarımcı devamı...
 • Ortaklık öküzden, Başlı Başına Buzağı Yeğdir: Kişinin malı çok ama bunlar ortak malıysa yalnız kendisine ait azıcık malı bulunması daha iyidir. devamı...
 • Kavramsal öğrenme: Kişinin, bir konuyu, ilişkili kavramlara dayanarak öğrenmesi, öğrendiği kavramların anlamlarını, kapsamlarını değiştirerek geliştirmesi. devamı...
 • Hercules: Herkül Çok kuwetli adam Kuzey devamı...
 • Yemlerdeki Bulaşıklık: Yabani ot, taş, toprak gibi yabancı maddelerin, yemlerde üreyebilen bakteri ve mayaların, ayrıca mantarların salgıladığı mikotoksinlerin, tarla zararlılarında kullanılan pestisit kalıntılarının ve küspelerdeki kimyasal kalıntıların yemleri bulaştırması, yemler içinde fazlaca bulunması olayı. devamı...
 • Adcılık: Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm. devamı...
 • Müşterek Tasavvur: Bk. ortak tasarım devamı...
 • Değiştirmeli Deneme: (Deneysel tasarım) Çapraz tasarım kullanılarak yapılan bir deney ya da deneme. devamı...

Kavramsal Açıklık ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.