kaydırma sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kaydırma kelimesinin manası:

  1. Kaydırmak işi.
  2. Alıcının herhangi bir araç üzerinde çeşitli yönlere hareket ettirilmesi.
  3. Savunmanın belirli bir anında, oyunun güç noktasını birdenbire değiştirme.
  4. Bir telin tınlaması devam ederken tele ikinci kez vurulmaksızın tele basan parmağı klavyeden kaldırmadan tel boyunca değişik perdeler arasında kaydırma yöntemi.
  5. Alıcının herhangi bir araç üzerinde çeşitli yönlere devindirilmesi; özellikle öne, geriye, yanlara, aşağıya, yukarıya sürekli devinimi.
  6. Savunmanın belirli bir anında, oyunun güç noktasını birden bire değiştirmek.

kaydırma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları