Kayış Gergi Kolu ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kayış Gergi Kolu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kayış Gergi Kolu" ne demek?

 1. Üfleçle üreteçleri döndüren kayışı gerdirmek için üreteç kasnağının devinimine olanak veren yarıklı kol.

Kayış Gergi Kolu nedir? İlişkili sözcükler

 • Kayıcı Eklem: Devinim dingili üzerinde bulunan ve arka köprünün ileri-geri, sağa-sola devinimine olanak veren eklem. devamı...
 • Gergi Kolu: Hareketli köprüleri hareket ettirebilmek amacıyla kullanılan metal kol. devamı...
 • Kayıcı Dişli Dingili: Çekme araçlarının hız kutuları üzerindeki dişlinin ilerigeri kaydırılarak başka dişlilerle bağlanıp çözülmesine ve böylece hız değişikliği sağlanmasına olanak veren dışı boyuna kamalı dingil. devamı...
 • Kırmızı Kayıtlı Akreditif: Red clause letter of credit, red clause credits Dışsatım malı bedelinin gönderimden önce kısmen veya tamamen ödenmesine olanak veren akreditif türü. devamı...
 • Düzdizimsel Ayrıklık: Çok katlı bir yapının her katında yer alan birimlerin, düzdizim çizgisi üzerinde olmasını gerektirmeyen, kimilerinin, ötekilerin bolca ışık ve hava almasına olanak sağlamak üzere daha geride yapılabilmelerine olanak veren kentbilim kuralı. devamı...
 • Aşırma Kayış: Bir çarkı döndürmek için kasnaktan kasnağa geçirilen kuşak biçimindeki kayış çember. devamı...
 • Hızlandırılmış Devinim: Alıcının olağan hız altında çalıştırılıp, elde edilen filmin olağan gösterici hızıyla oynatılması sonucu, bir filmin herhangi bir görünçlüğündeki devinimin, gerçektekinden daha hızlı görünmesi durumu. Yavaşlatılmış devinimin karşıtı. devamı...
 • Işitsel üreteç: İşitim bölgesindeki sıklıklarda, sese dönüştürülebilen dalgalı akım veren üreteç. İşitim bölgesindeki sıklıklarda, sese dönüştürülebilen dalgalı akım veren üreteç. devamı...
 • şerit Testere Makinesi: İki kasnağı üzerinde dönen, uçları kaynatılmış testeresi ile kesme işlemi yapan ağaçişleri makinesi. Bk. şerit testere makinesi devamı...
 • Imkansızlık: Olanaksızlık. İmkânsız olma durumu, olanaksızlık. devamı...

Kayış Gergi Kolu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.