Kaynar Sulu Reaktör ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kaynar Sulu Reaktör" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kaynar Sulu Reaktör" ne demek?

 1. Soğutma maddesi olarak kullanılan suyun kaynar halde bulunduğu reaktör.

 2. İçinde soğutucu olarak kullanılan suyun kaynar durumda bulunduğu reaktör (BWR).

Kaynar Sulu Reaktör nedir? İlişkili sözcükler

 • Doğal Uranyumlu Reaktör: Yakıt olarak doğal metal uranyum, soğutucu olarak CO2 ve yavaşlatıcı olarak grafit kullanan reaktör. devamı...
 • Sodyum Soğutmalı Reaktör: Soğutucu olarak sıvı sodyum kullanan reaktör. devamı...
 • Ağır Sulu Reaktör: Yavaşlatıcı olarak ağır su kullanan reaktör. devamı...
 • Basınçlı Su Reaktörü: İçinde basınçlı su kullanılan, birincil ve ikincil olmak üzere birbirinden bağımsız iki ayrı devreden oluşan reaktör (PWR). devamı...
 • Hafif Su: Lwr reaktörde, soğutucu akışkan ve yavaşlatıcı olarak kullanılan su. Bu su, gerçekte normal su olup “ağır su” ya karşıt olarak “hafif su” biçiminde tanımlanmaktadır. devamı...
 • Desikatör: Kurutma kabı. Örneklerden suyun çekilmesi ve maddenin kuru hâlde kalması için, içinde nem alıcı madde bulunan, sıkı kapanan kap. devamı...
 • Plütonyum Reaktörü: Nükleer yakıt olarak plütonyum kullanan reaktör. devamı...
 • Koruyucu Zırh: Biyolojik zırhın içinde yer alan ve reaktörü çevreleyen soğutucu akışkanın basıncına dayanıklı olan çelik zırh. devamı...
 • Reaktör Devri: (zaman sabiti) Nötron akı yoğunluğu üstel olarak azalan ya da çoğalan bir reaktörde, akının e (2,718) katsayısı kadar değişmesi için gerekli olan süre (T). devamı...
 • Zenginleştirilmiş Reaktör: Yakıt olarak, doğal uranyum yerine zenginleştirilmiş uranyum kullanan reaktör. devamı...

Kaynar Sulu Reaktör ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.