kayyum ne demek din

Kayyum Nedir?

Kayyum, bir mahkeme kararıyla belirli bir görevi yerine getirmek üzere atanan kişidir. Kayyumluk, genellikle bir şirketin veya kuruluşun iflas etmesi, yönetiminin kötüye kullanılması veya başka bir nedenle faaliyetlerinin durdurulması durumunda uygulanır. Kayyum, şirketin veya kuruluşun faaliyetlerini denetler, borçlarını öder ve alacaklarını tahsil eder. Ayrıca, şirketin veya kuruluşun yeniden yapılandırılmasını veya tasfiyesini sağlar.

Kayyumun Görevleri

Kayyumun görevleri, mahkeme tarafından belirlenir. Genel olarak, kayyumun görevleri şunlardır:

 • Şirketin veya kuruluşun faaliyetlerini denetlemek
 • Şirketin veya kuruluşun borçlarını ödemek
 • Şirketin veya kuruluşun alacaklarını tahsil etmek
 • Şirketin veya kuruluşun yeniden yapılandırılmasını veya tasfiyesini sağlamak
 • Şirketin veya kuruluşun çalışanlarının haklarını korumak
 • Şirketin veya kuruluşun malvarlığını korumak

Kayyumun Yetkileri

Kayyum, görevlerini yerine getirmek için geniş yetkilere sahiptir. Bu yetkiler, mahkeme tarafından belirlenir. Genel olarak, kayyumun yetkileri şunlardır:

 • Şirketin veya kuruluşun hesaplarını incelemek
 • Şirketin veya kuruluşun yöneticileri ve çalışanlarıyla görüşmek
 • Şirketin veya kuruluşun malvarlığını satmak
 • Şirketin veya kuruluşun borçlarını ödememek
 • Şirketin veya kuruluşun alacaklarını tahsil etmemek
 • Şirketin veya kuruluşun yeniden yapılandırılmasını veya tasfiyesini sağlamamak
 • Şirketin veya kuruluşun çalışanlarının haklarını korumamak
 • Şirketin veya kuruluşun malvarlığını korumamak

Kayyumun Sorumlulukları

Kayyum, görevlerini yerine getirirken dikkatli ve özenli olmak zorundadır. Kayyum, görevlerini yerine getirirken bir hata yaparsa, bu hatadan dolayı sorumlu tutulabilir. Kayyumun sorumlulukları şunlardır:

 • Görevlerini dikkatli ve özenli bir şekilde yerine getirmek
 • Görevlerini yerine getirirken şirketin veya kuruluşun çıkarlarını korumak
 • Görevlerini yerine getirirken çalışanların haklarını korumak
 • Görevlerini yerine getirirken malvarlığını korumak
 • Görevlerini yerine getirirken mahkemeye hesap vermek

Kayyumun Atanması

Kayyum, mahkeme tarafından atanır. Mahkeme, kayyumu atarken, kayyumun görevlerini yerine getirmek için gerekli bilgi ve deneyime sahip olmasına dikkat eder. Mahkeme, kayyumu atarken, kayyumun tarafsız ve bağımsız olmasına da dikkat eder.

Kayyumun Görev Süresi

Kayyumun görev süresi, mahkeme tarafından belirlenir. Genel olarak, kayyumun görev süresi, şirketin veya kuruluşun faaliyetlerinin durdurulmasıyla başlar ve şirketin veya kuruluşun yeniden yapılandırılması veya tasfiyesiyle sona erer.

Kayyumun Ücreti

Kayyumun ücreti, mahkeme tarafından belirlenir. Genel olarak, kayyumun ücreti, şirketin veya kuruluşun büyüklüğüne, faaliyet alanına ve görev süresine göre belirlenir.


Yayımlandı

kategorisi