kazai rüşt nedir

Kazai Rüşt Nedir?

Kazai rüşt, bir kişinin reşit olma yaşına gelmeden önce evlenebilmesi için mahkeme tarafından verilen bir izindir. Bu izin, genellikle 18 yaşından küçük kişilere verilir. Kazai rüşt, genellikle kişinin evlenmek istediği kişinin rızası ve velisinin izniyle verilir. Ancak, bazı durumlarda mahkeme, kişinin velisinin izni olmadan da kazai rüşt verebilir.

Kazai Rüştün Konusu

Kazai rüştün konusu, kişinin evlenebilmesi için mahkeme tarafından verilen izindir. Bu izin, genellikle 18 yaşından küçük kişilere verilir. Kazai rüşt, genellikle kişinin evlenmek istediği kişinin rızası ve velisinin izniyle verilir. Ancak, bazı durumlarda mahkeme, kişinin velisinin izni olmadan da kazai rüşt verebilir.

Kazai Rüştün Şartları

Kazai rüştün şartları şunlardır:

  • Kişinin 18 yaşından küçük olması gerekir.
  • Kişinin evlenmek istediği kişinin rızası olması gerekir.
  • Kişinin velisinin izni olması gerekir.
  • Kişinin evlenmesinin uygun olması gerekir.

Kazai Rüştün Verilmesi

Kazai rüşt, kişinin ikamet ettiği yerdeki mahkemeye başvurmasıyla verilir. Başvuruda, kişinin evlenmek istediği kişinin rızası, velisinin izni ve evlenmesinin uygun olduğuna dair belgeler sunulmalıdır. Mahkeme, başvuruyu değerlendirdikten sonra, kazai rüşt verip vermemeye karar verir.

Kazai Rüştün Sonuçları

Kazai rüşt, kişiye evlenme hakkı verir. Kişi, kazai rüşt aldıktan sonra, evlenmek için herhangi bir engel kalmaz. Ancak, kazai rüşt, kişiye diğer haklardan yararlanma hakkı vermez. Örneğin, kazai rüşt alan kişi, reşit olma yaşına gelene kadar oy kullanamaz, ehliyet alamaz veya sözleşme imzalayamaz.

Kazai Rüştün İptali

Kazai rüşt, kişinin evlenmesinin uygun olmadığı durumlarda iptal edilebilir. Kazai rüştün iptali için, kişinin velisi veya ilgili diğer kişiler mahkemeye başvurabilir. Mahkeme, başvuruyu değerlendirdikten sonra, kazai rüştü iptal edip etmemeye karar verir.

Kazai Rüştün Eleştirileri

Kazai rüşt, bazı kişiler tarafından eleştirilmektedir. Eleştirilerin başlıcaları şunlardır:

  • Kazai rüşt, çocukların evlendirilmesini kolaylaştırmaktadır.
  • Kazai rüşt, çocukların eğitim ve iş hayatına katılımını engellemektedir.
  • Kazai rüşt, çocukların istismarına yol açmaktadır.

Kazai Rüştün Geleceği

Kazai rüşt, tartışmalı bir konudur. Bazı kişiler kazai rüştün kaldırılması gerektiğini savunurken, bazı kişiler ise kazai rüştün korunması gerektiğini savunmaktadır. Kazai rüştün geleceği, önümüzdeki yıllarda tartışılmaya devam edecektir.


Yayımlandı

kategorisi