Kazanılmamış Gelir ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kazanılmamış Gelir" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kazanılmamış Gelir" ne demek?

 1. Faiz, kira ve kâr payı gibi kişinin doğrudan emek harcamadan elde ettiği gelirler.

 2. Bk. öndelik

Kazanılmamış Gelir nedir? İlişkili sözcükler

 • Devlet Gelirleri: Devletin vergileme yetkisine dayanarak kanun yoluyla sağladığı gelirler ile iktisadi etkinliklerinden elde ettiği gelirler toplamı. devamı...
 • Faaliyet Dışı Gelirler: İşletmenin ana çalışma alanı ile ilgili olmayan, faiz geliri ya da duran varlıkların satışı gibi diğer alanlardan elde ettiği gelirler. krş. faaliyet gelirleri devamı...
 • Faaliyet Dışı Gelirler: İşletmenin ana çalışma alanı ile ilgili olmayan, faiz geliri ya da duran varlıkların satışı gibi diğer alanlardan elde ettiği gelirler. krş. faaliyet gelirleri devamı...
 • Faaliyet Gelirleri: İşletmenin ana çalışma alanına ilişkin satışlarından elde ettiği gelir. krş. faaliyet dışı gelirler devamı...
 • Faaliyet Gelirleri: İşletmenin ana çalışma alanına ilişkin satışlarından elde ettiği gelir. krş. faaliyet dışı gelirler devamı...
 • Gelir Tahvili: Elinde bulunduran kimseye ancak şirket kâr elde ettiğinde gelir faiz sağlayan bir tür borç senedi. devamı...
 • Kazanç Sayılmayan Gelirler: Bağış yoluyla başkasına verilen mallar, kalıtım ya da tutsu yoluyla başkalarının iyeliği altına giren mallar, bir işle ve görevle ilişkisi olmayan ikramiyeler, para biriktirme ve yardım sandıklarının gelirleri, düzenlenen jübilelerden elde olunan paralar, ortaklarına ev sağlayamayan kooepratiflerce dağıtılan ödence ve kasa ödencesi olarak ödenen paraların yasasına göre gerçek ve tüzel kişiler için vergi işlemine girmeyen devamı...
 • Sair Kazanç Ve Iratlar: Bk. yan kazanç ve gelirler devamı...
 • Bölüşüm: Bölüşme, paylaşma. Bir ekonomide belirli bir dönemde elde edilen toplam gelirin; emek, sermaye, doğa ve girişimciden oluşan üretim faktörlerine, ücret, faiz, kira ve kâr biçiminde dağıtılması. devamı...
 • Göçmen Kaçakçılığı: Doğrudan veya dolaylı olarak, mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek amacıyla, bir kişinin vatandaşlığını taşımadığı veya sürekli ikametgâhının bulunmadığı bir ülkeye yasal olmayan yollardan girişinin sağlanması. krş. insan ticareti devamı...

Kazanılmamış Gelir ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.